TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Ohjaajat

Ohjaaja ei ole vastuussa projektin laadusta tai projektin onnistumisesta. Ohjaajan roolia voi kuvata konsultiksi, joka auttaa ryhmää tarvittaessa. Ohjauksen syvyys ja laajuus saattavat vaihdella suuresti projektin aikana. Ohjauksen tasot voidaan jakaa karkeasti neljään tasoon. Epätoivottavin tilanne on se, että ohjaaja on täysin tietämätön ryhmän toiminnasta. Havainnoitsija ei puutu ryhmän päätöksen tekoon, vaan havannoi ryhmän henkistä ilmapiiriä ja lopputuotoksen edistymista esimerkiksi viikoittaisten ohjaajapalavereiden avulla. Silloin tällöin opiskelijoiden keskuudessa voi ilmetä motivaationotkahduksia tai epätietoisuutta siitä, kuinka projektia tulisi viedä eteenpäin. Tilanteen korjaamiseksi ohjaaja muuttuu nopeasti havainnoitsijasta innostajaksi. kun ryhmällä on ollut pidempiaikaisia vaikeuksia ryhmä- ja projektityöskentelyssä tai lopputuotoksen työstämisessä, ohjaajan on muutettava työskentelytyyliään paljon osallistuvammaksi. Hän tarjoaa keskusteluissa ryhmälle erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja suosituksia ongelmien ratkaisemiseksi. Viimeisellä tasolla ohjaaja asettuu tilapäisesti projektiryhmän ylimmän päätöksentekijän rooliin.

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta