TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

TJTS431 PROJEKTIN JOHTAMINEN - ESITTELY

Tiedot opintojakson opiskelijavalinnasta lukuvuodelle 2006-2007 löytyvät tästä.

Projektin johtaminen -opintojakso (entinen TJTC80 kehittämisprojekti) on 10 opintoviikon laajuinen kurssi. Se on toinen vaihtoehdoista, jolla tietojärjestelmätieteen opiskelijat voivat suorittaa projektiopintonsa. Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet projekti- ja ryhmätyöhön sekä kehittää opiskelijan viestintätaitoja ja ammatti-identiteettiä. Opetuksessa painotetaan erityisesti projektiluonteisen kehityshankeen johtamista projektipäällikön näkökulmasta. 

Kurssi muodostaa elävän ja aktiivisen yhteyden yliopisto-opintojen ja työelämän välille. Opintojaksolla tehdään kehittämishankkeita todellisille organisaatioille 4-5 hengen ryhmissä puolen vuoden ajan. Projektin laajuus vastaa noin 400 tunnin työmäärää yhtä opiskelijaa kohden.

Opintojaksolla opiskelijat pääsevät käytännössä kokeilemaan aiemmin oppimiaan teoreettisia menetelmiä ja lähestymistapoja. Yliopiston järjestämä ohjaus ja opetus mahdollistavat uusimpien ideoiden ja menetelmien käytön.

Opetuksessa korostetaan asiakaslähtöistä suunnittelua. Yksi keskeinen piirre onkin työskentely yhdessä toimeksiantajan kanssa. Siten myös toimeksiantajalta odotetaan merkittävää työpanosta ja sitoutumista projektiin. Vuorovaikutus ryhmän, yrityksen ja yliopiston välillä on hyvin tiivistä ja perustuu informaatioteknologian hyödyntämisen lisäksi myös fyysistä paikallaoloa vaativiin kokouksiin ja palavereihin sekä testaus- ja koulutustilaisuuksiin.

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Normaali versio tästä sivusta