TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Opiskelijaprojektit 2004-2005

Dilemma

Dilemma-projektin WWW-sivustolle

Dilemma-projektin tehtävänä on integroida DRM-teknologiaa (Digital Rights Management) osaksi digitaalisen sisällön jakelua vertaisverkossa. Tavoitteena on tuottaa esimerkkitoteutus jakelun seurantaa hoitavasta järjestelmästä.

Asiakas:
Dr.Elma-projekti (Jyväskylän yliopisto / tietojenkäsittelytieteiden laitos)

Gameli

Gameli-projektin WWW-sivustolle

Gameli-projektin tavoitteena on jatkokehittää Hong Kongin yliopistossa toteutettua WorldMaker-mallinnusympäristöä lisäämällä siihen lapsille ja nuorille suunnattuja pelillisiä ominaisuuksia.

Asiakas:
Agora Game Lab (Agora Center)

Gnosion

Gnosion-projektin WWW-sivustolle

Gnosion-projektiryhmän toimeksiantona on kuvata ja uudistaa merkkipohjainen käyttöliittymä graafiseen ympäristöön siten, että käyttöliittymän nykyinen käytettävyys ja tuottavuus säilyisivät.

Asiakas:
InfoManager Oy (Yritysoston kautta sulautettu Ravensoft Oy:n)

Inforysä

Inforysä-projektin WWW-sivustolle

Inforysä-projekti perehtyy prosessien kuvaamisen menetelmiin ja selvittää Jyväskylän yliopiston sisällöntuotantoprosesseja. Prosessien kuvaamiseen käytettyjen välineiden vertailemisen lisäksi ryhmä pohtii niiden sopivuutta yliopiston sisällönhallinnan tarpeisiin.

Asiakas:
Jyväskylän yliopisto / tietohallinto

Kaari

Kaari-projektin WWW-sivustolle

Kaari-projektin jäsenten tehtävänä on mallintaa Jyväskylän yliopiston opiskelijapalveluille opiskelijatietojen käsittelyyn liittyvät prosessit. Nykytilan karkean kuvauksen lisäksi ryhmän tavoitteena on mallintaa yksityiskohtaisemmin prosessien tavoitetilat.

Asiakas:
Jyväskylän yliopisto / opiskelijapalvelut

Occasio

Occasio-projektin WWW-sivustolle

Occasio-ryhmän aiheena on suunnitella ja kehittää WWW-pohjainen sovellus jakamaan pro gradu -työhön liittyvää ohje- ja tukimateriaalia. Projektin tavoitteena on myös selvittää ohjaajien, opiskelijoiden ja yritysten näkemyksiä opinnäytetyön luomisprosessista.

Asiakas:
Maisteripaja (Jyväskylän yliopisto / tietojenkäsittelytieteiden laitos)

Pipo

Pipo-projektin WWW-sivustolle

Pipo-projektin tavoitteena on lanseerata Mediaportti Oy:n verkkokauppa yrityksen asiakkaille. Projektin osa-alueet muodostuvat teknisen viitekehyksen suunnittelusta, verkkokaupan markkinoinnista sekä tulevaisuuden kehityssuunnitelmasta.

Toimeksiantaja:
Mediaportti Oy

Potentia

Potentia-projektin WWW-sivustolle

Potentia-projektin päämääränä on mallintaa uudentyyppinen hajautettu tiedonkeruujärjestelmä sekä simuloida sen toiminta. Järjestelmä kerää tietoa muun muassa energianmittalaitteilta sekä kommunikaatioprosesseilta.

Asiakas:
Enermet Oy

Procedo

Procedo-projektin WWW-sivustolle

Procedo-ryhmä selvittää tietojenkäsittelytieteiden laitoksen projektiopintoihin sisältyviä prosesseja sekä pyrkii parantamaan niiden laatua ja tiedonkulkua eri osapuolten välillä.

Asiakas:
Projektiopinnot (Jyväskylän yliopisto / tietojenkäsittelytieteiden laitos)

Remedio

Remedio-projektin WWW-sivustolle

Remedio-ryhmän tehtävänä on atk-keskuksen asiakaspalvelun toimintaan liittyvien keskeisten prosessien tavoitetilan määrittely ja dokumentointi. Projekti tutustuu myös markkinoilla oleviin, asiakkaan prosesseja tehostaviin työkaluihin.

Asiakas:
Jyväskylän yliopiston atk-keskus

Rhodes

Rhodes-projektin WWW-sivustolle

Rhodes-ryhmän opiskelijat selvittävät ja tutkivat toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta aiheutuvia taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia Jyväskylän kaupungin organisaatiossa.

Asiakas:
Jyväskylän kaupunki

Tag2IT

Tag2IT-projektin WWW-sivustolle

Tag2IT-projektin tarkoituksena on kehittää informaatioteknologian tiedekunnan dokumenttien laatimis- ja jakeluprosessia. Työskentelyä pyritään helpottamaan hyödyntämällä dokumenttien rakenteisuutta (XML) sekä automatisoimalla monikanava julkaisuja.

Asiakas:
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta

Viento

Viento-projektin WWW-sivustolle

Viento-projektin tavoitteena on jatkaa asiakkaan tuotedokumentaation hallittavuuden kehittämistä. Tiedon uudelleen organisoimiseksi ryhmä selvittää käyttäjien tietotarpeita, tiedon laatua ja saatavuutta sekä käytössä olevia tallenustapoja.

Asiakas:
MetsoDrives Oy

Werty

Werty-projektin WWW-sivustolle

Werty-projektin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Dr.Elma-projektille informaatiopalvelukeskus, joka huolehtii digitaalisten tekijänoikeuksien ja rojaltien käsittelystä sisällön tekijän, jakelijan ja kuluttajan välillä.

Asiakas:
Dr.Elma-projekti (Jyväskylän yliopisto / tietojenkäsittelytieteiden laitos)

XooZoo

XooZoo-projektin WWW-sivustolle

XooZoo-projekti selvittää informaatioteknologian tiedekunnan opinto-oppaan laatimisprosessin eri toimijoiden ja järjestelmien kannalta. Oppaan rakenteen määrittelemisen jälkeen ryhmä toteuttaa sen XML-kielellä.

Asiakas:
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta