TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Opiskelijaprojektit 2002-2003

CERMI

CERMI-projektin tarkoituksena on etsiä Yomi Applications Oy:lle CRM-ratkaisu myynnin suunnittelua, ohjausta ja seurantaa varten. Projektissa selvitetään tämän lisäksi Prospekti-valmisohjelmiston soveltuvuus toimeksiantajan tarpeisiin sekä ohjelmiston räätälöitävyys ja integroitavuus muihin sovelluksiin ja erilaisiin päätelaitteisiin.

Toimeksiantaja:
Yomi Applications Oy

Glowit

Glowit-projektin tehtävänä on kehittää luova ratkaisu tiedon etsintään UPM-Kymmenen IT Manualin sähköisestä versiosta. UPM-Kymmenellä on käytössä IT Manual, joka sisältää ohjeistuksen projektien eri vaiheisiin ja yleisiin toimenpiteisiin. Tiedonetsintä manuaalista on osoittautunut kuitenkin hankalaksi satunnaiselle käyttäjälle. Projektin tavoitteena on parantaa ohjelman käytettävyyttä.

Toimeksiantaja:
UPM-Kymmene Oyj

Imagea

Imagea-projektin tavoitteena on kehittää InfoManagerin budjetointiväline InfoManager Planneria. Projektin tarkoituksena on tutkia ja analysoida budjetoinnin eri käyttötapauksia sekä tuotteessa ilmeneviä ongelmakohtia. Ohjelman parannusmahdollisuuksia selvitettäessä ja tarpeellisia lisäyksiä ideoitaessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Toimeksiantaja:
InfoManager Oy

Kanava

Kanava-projekti tutkii toimeksiantajan asiakasyrityksen logistiikkaketjun toiminnallisuutta ja selvittää sen tehostamismahdollisuuksia. Tavoitteena on luoda toimintamalleja logistiikkaketjun kokonaisprosessin tiedonhallinnan kehittämiseksi. Lisäksi projekti kerää ja analysoi yrityksen liiketoiminnalliseen uudelleenasemointiin vaadittavaa informaatiota.Toimeksiantajana on Suomen johtava logistiikan tiedonkeruuratkaisujen toimittaja ID-Systems IDS Oy.

Toimeksiantaja:
ID-Systems IDS Oy

Loki

Loki-projektin tehtävänä on kehittää matkapuhelimen datasiirtopalveluiden testausjärjestelmä. Tämän lisäksi tavoitteena on liittää jo olemassa oleva GPRS-testausohjelman uuteen kehitettävään järjestelmään.

Toimeksiantaja:
Nokia Oyj

LunaNuova

Projektin tarkoituksena on tutkia DVB-T- ja matkapuhelinverkkojen konvergenssia. Tehtävänä on ideoida ja luoda uusia palveluita, jotka perustuvat hybridille alustalle. Projektin tehtävänä on tuottaa liiketoimintasuunnitelmia toteutettavaksi valituista palveluista.

Toimeksiantaja:
Vodafone Pilotentwicklung GmbH

Nook

Projektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa matkapuhelinten käyttötestausohjelmisto.

Toimeksiantaja:
Nokia Oyj

penGUIn

Projektin tehtävänä on kartoittaa ja evaluoida Linux-ympäristöön tarjolla olevia graafisia sovelluskehyksiä ja niiden soveltuvuutta PDA-laitteisiin. Lisäksi projekti tuottaa aihealueeseen liittyvän sovelluksen.

Toimeksiantaja:
Yomi Solutions Oy

Picea

Projekti on osa vuoteen 2005 kestävää Äänekosken kaupungin ja Jyväskylän yliopiston yhteistä Ympäristövirta-hanketta, jonka päämääränä on ympäristötietouden lisääminen tuottamalla mm. multimedia-materiaalia verkkoon. Picean tehtävänä projektissa on kartoittaa olemassa olevia materiaaleja ja suunnitella niiden käyttöä hankkeessa. Lisäksi ryhmä tekee protomallin, jolla havainnollistetaan tiedon esittämistä loppukäyttäjille.

Toimeksiantaja:
Ympäristövirta-hanke

ReasoN

ReasoN -projektin päämääränä on kartoittaa Soneran SurfManager-palvelunhallintakanavan teknistä arkkitehtuuria ja tuotannon prosesseja. Kartoituksen perusteella hahmoitetaan uutta arkkitehtuuria ja sen aiheuttamia muutoksia tuotantoprosesseihin.

Toimeksiantaja:
Sonera Oyj

ReCon

ReCon- projektin tavoitteena on kehittää ohjelmisto TNNet:in pelipalvelimien keskitettyä hallintaa varten. Hallintaohjelmisto rakentuu yhdellä tai useammalla Linux-palvelimella toimivan keskitetyn hallinta- ja valvontarungon päälle. Luotavaan ohjelmistoon rakennetaan käyttöliittymät sekä ylläpitoa että asiakkaita varten. Projektin tuloksena syntyy ohjelman määrittely ja ainakin prototyyppi järjestelmän rungosta ja asiakasohjelmista.

Toimeksiantaja:
TNNet Oy

Topelius

Topelius- projektiryhmän tehtävänä on toteuttaa Teollisuuden Oppimispaikalle toiminnallisuus oppilashallintosovellukseen, jota käytetään työkaluna koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa ja ohjauksessa. Lisäksi tarkoituksena on laatia sovelluksen käyttöopas ja järjestää käyttäjäkoulutusta.

Toimeksiantaja:
Teollisuuden Oppimispaikka Oy

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta