TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Opiskelijaprojektit 2001-2002

CustoMed

Projektin tavoitteena on suunnitella Arena Partners Oy:lle väline, jolla saadaan luotua yhteisöllisyyttä sanomalehtien verkkopalveluihin.

Toimeksiantaja:
Arena Partners Oy

Directus

Projektin tarkoituksena on kartoittaa ja määritellä minkälaisia  julkaisuominaisuuksia OpenPort -järjestelmään voitaisiin liittää. Lisäksi  projektissa tuotetaan vaatimusmäärittely julkaisujärjestelmän prototyypille,  jonka suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa xOpen-projektiryhmä. Projektin  aikana suunnitellaan myös OpenPortin julkaisujärjestelmän jatkokehitystyötä.

Toimeksiantaja:
SysOpen Oyj

MedAr

MedAr-projektin tarkoituksena on luoda FUNET-TV:n media-arkiston videotallenteille luokitus- ja arkistointijärjestelmä, sekä luoda sille ylläpitokäyttöliittymä ja asiakkaita varten yksinkertainen, riittävin hakuominaisuuksin varustettu käyttöliittymä. Tehtävään sisältyy myös tutustuminen erilaisiin jo tarjolla oleviin multimedian metatiedon hallintaratkaisuihin.

Toimeksiantaja:
Tieteellinen laskenta Oy

Nexus

Nexus-projektin tehtävänä on tutkia Lotus Dominon ja IBM WebSpheren integrointia. Tarkoituksena on mahdollistaa WebSpheren kautta saatavien tietojen käyttö Notes-pohjaisissa sovelluksissa. Projektin tarkoituksena on kerätä tietopankki WebSphere-sovelluskehityksestä ja luoda pienimuotoinen prototyyppi nimikkeidenhallinnasta.

Toimeksiantaja:
Descom Oy

Novus

Novus-projektiryhmän tehtävänä on tutkia EJB:n (Enterprise Java Beans) käyttöä n-kerroksisessa ympäristössä. Tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia käyttää EJB:tä tiedon välityksessä asiakas- palvelinkomponenttien välillä. Lisäksi projektiryhmä tehtävänä on ohjelmoida pieni prototyyppi aiheesta.

Toimeksiantaja:
Enermet

Recens

Recens -projektin tehtävänä on tutkia Nordean nykyisiä tuotteenhallinnan ja ohjelmistotuotannon eri osa-alueita ja jäsennellysti kuvata niiden kannalta keskeiset käsitteet ja prosessit. Tämän lisäksi tehtävänä on markkinoilta löytyvien käsitteiden,  menetelmien, työkalujen ja best practises -käytäntöjen pohjalta laatia selvitys uusien toimintamallien toimivuudesta  Nordean työasemaympäristön infrastruktuurituotteiden hallinnassa.

Toimeksiantaja:
Nordea

Review

Projektin tehtävänä on kehittää ja mitata tietojärjestelmäprojektin eri vaiheiden katselmointi- ja tietämyksenhallintaprosesseja sekä kehittää katselmointien analysointimenetelmiä ja toteuttaa prototyyppi näitä tukevasta työkalusta.

Toimeksiantaja:
Sysline Oy

SIMPLE

SIMPLE-projektin  (SIMPLE = Service IMPLEmentation)  tehtävänä on kehittää prosessia, jolla IT-projektien lopputuotokset saadaan siirrettyä tuotantokelpoisiksi palveluiksi (esim. tietoliikennepalvelut, infrastruktuuripalvelut, sähköpostipalvelut). Tavoitteena on, että projektin lopputuotoksena saadaan kuvaus siitä, mitä toimenpiteitä sisäisiltä asiakkailta ja IT -henkilöstöltä vaaditaan hyvän tuotantoonoton ja palvelun pystyttämiseksi.

Toimeksiantaja:
UPM Kymmene

STEM

Projektin tehtävänä on rakentaa mahdollisimman uudelleenkäytettävä ja  laajennettava sovelluskehys servlet-pohjaisten WWW-käyttöliittymien  rakentamiseen XML-kielellä. Keskeinen vaatimus on käyttöliittymämääritysten,  ohjelmalogiikan ja datan eriyttäminen. Projektiin liittyy myös olennaisena  osana olemassa olevien ratkaisujen tutkiminen.

Toimeksiantaja:
Info Manager Oy

Wiira

Metso Paperissa on käynnissä projekti, jonka tehtävänä on ottaa käyttöön Kurssinhallintamoduuli käytössä olevassa henkilöstöhallinnon tietojärjestelmässä. Wiira-ryhmän tehtävänä on selvittää tiedonsiirtomahdollisuudet nykyisin käytössä olevan Lotus Notes -tietokannan ja uuden kurssinhallintamoduulin välillä. Lisäksi ryhmän tehtävänä on saada toimimaan yhteys kurssinhallintamoduulin ja Metso Paperin intranetin välillä, niin, että kurssitarjonta, kursseille ilmoittautuminen ja henkilökohtaisten kurssitietojen tarkastelu onnistuu selaimen avulla.

Toimeksiantaja:
Metso Paper

Zeniitti

ZENIITTI-projektin tarkoituksena on kartoittaa paikkatietoalan palveluntarjoajia, yhteyksiä heidän tietokantoihinsa sekä kuvata tekninen rajapinta kyseisiin palveluihin. Projektin lopputuloksena syntyy prototyyppi GISnet Spatial Framework -tuotteessa hyödynnettävistä komponenteista.

Toimeksiantaja:
GISnet Solutions Finland Oy

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta