TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Opiskelijaprojektit 1998-1999

Electra

Projekti liittyy TITU:n KesMed-projektiin, jonka tavoitteena on elektronisen kaupankäynnin kiinnostavuuden lisääminen perustamalla 15:lle Keski-Suomalaiselle yritykselle kauppapaikka internetiin.

Toimeksiantaja:
Tietotekniikan tutkimusinstituutti / KesMed-projekti

ELMO

Projektin tavoitteena on tehostaa Fincommerce Oy:n ja heidän asiakkaiden välistä yhteistyötä tietoverkkoja hyväksikäyttäen.

Toimeksiantaja:
Fincommerce Oy

Karhu

Projektissa on tarkoitus jatkokehittää ja tuotteistaa liikuntabiologian laitoksen BMVM-projektissa toteutettua biomekaanisten analyysien laskutussovellusta.

Toimeksiantaja:
Jyväskylän yliopisto Liikuntabiologian laitos

missio

Tarkoituksena suunnitella ja toteuttaa simulointiohjelmisto tiettyihin rajattuihin verkonhallinta- toimintoihin. Projektiryhmä tutustuu perusteellisesti OMT++ -menetelmään, jota tullaan käyttämään projektin kaikissa vaiheissa.

Toimeksiantaja:
Relatech Oy

PUSH

Tarkoitus on kehittää InfoManager Enterprise- tuoteperheen business intelligence -ominaisuuksia groupware-ympäristössä.

Toimeksiantaja:
InfoManager Oy

Rose

Projektimme tarkoituksena on määritellä nykyisten manuaalisten palautejärjes- telmien tilalle tietotekninen ratkaisu sekä suunnitella ja toteuttaa siitä ensimmäisen vaiheen osat.

Toimeksiantaja:
Tieto Corporation Oyj, Valtionpalvelut

VOX

VOX -projektin tarkoituksena on toteuttaa yhteistyössä Nokia Telecommunicationsin kanssa puheentunnistuksella toimiva radion käyttöliittymä.

Toimeksiantaja:
Nokia Telecommunications, Äänekoski

ELDO

Tutkia elektronisen dokumentoinnin mahdollisuuksia puolustusvoimien käytössä.

Toimeksiantaja:
Puolustuvoimien materiaalilaitos

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta