TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Projektipäällikön tehtävät

Projektipäällikkö vastaa projektisuunnitelman mukaisesta työskentelystä: tuloksista, aikatauluista, työmääristä, kustannuksista, laadusta sekä suunnitelmallisuudesta.

Projektipäälliköllä on paljon vastuuta, ryhmän täytyykin antaa projektipäällikölle riittävästi resursseja ja valtuuksia tehtävän hoitamiseen. Projektin onnistuminen ja epäonnistuminen ovat suurelta osin kiinni projektipäälliköstä.

Projektipäällikkö vastaa projektista johtoryhmälle. Päällikkö toimii yhteyshenkilönä myös projektin muiden sidosryhmien välillä, esimerkiksi ohjaajien ja muiden ryhmien välillä.

Tässä karkeasti projektipäällikön tehtäviä:

 • projektisuunnitelman teko
 • vaihe- ja tehtäväsuunnittelu
 • aikataulut
 • resurssien suunnittelu
 • dokumentoinnin suunnittelu
 • työskentelyn valvonta
 • edistymisen raportointi
 • laadun varmistaminen
 • kustannussuunnittelu
 • riskien hallinta
 • muutosten hallinta
 • kokouksien järjestäminen
 • yhteishengen luominen
 • asiakassuhteiden hoito

Erityisesti pitkän aikavälin suunnittelusta (projektisuunnitelma, vaihesuunnitelmat) voidaan sanoa, että koko ryhmä valmistelee niitä yhdessä. Projektipäällikkö on kuitenkin vastuussa siitä, että ne tulevat tehdyksi ja että niitä noudatetaan.

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta