TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Aiheiden valinta ja aihneuvottelut

Aihemessujen jälkeen ryhmät kokoontuvat yhteen keskustelemaan ryhmän omista tavoitteista aiheiden valinnan suhteen. Yleensä ryhmät päätyvät listaamaan esimerkiksi 5 kiinnostavinta aihetta.

Viime vuosina aiheiden jakaminen on tehty ns. aiheneuvotteluissa. Tähän on yhdistetty viestintäkurssin neuvottelukoulutusta, jossa joko kaikki opiskelijat tai edustaja kustakin ryhmästä neuvottelevat niin kauan, että kaikilla ryhmillä on aihe. Yleensä joku opiskelijoista valitaan puheenjohtajaksi johtamaan aiheneuvotteluita. Ohjaajat eivät ole paikalla aiheneuvotteluissa. Jokainen neuvottelutilanne on tietysti erilainen, useimmiten ryhmien prioriteettilistojen julkistaminen on kuitenkin hyvä tapa lähteä liikkeelle. Jos tietty aihe on vain yhden ryhmän 1. vaihtoehto, ei siitä tarvinne sen enempää neuvotella. Sen sijaan halutuimmista aiheista ryhdytään keskustelemaan ja neuvottelemaan. Neuvotteluargumentteina käytetään usein ryhmän taustoja tai motivaatiota: "Miksi juuri meidän pitäisi saada aihe X?".

Ryhmän omasta kiinnostuksen kohteesta kannattaa rohkeasti pitää kiinni, mutta täytyy muistaa ettei esittelyissä ja materiaaleissa pystytä koskaan kertomaan kaikkea mitä aiheeseen liittyy. Aihetta ei myöskään ole rajattu lopullisesti, vaan aihetta työstetään projektin alussa ryhmän ja asiakkaan toimesta. Joskus käy niin, että ryhmä ei saa haluamaansa aihetta, ei edes sitä listan 5. vaihtoehtoa. Tämä saattaa neuvottelun jälkeen harmittaakin kovasti, mutta kun ohjaajat keräävät aiheita, on pyritty varmistamaan, että kaikki aiheet ovat "hyviä" aiheita. Vaikka joku aihe alussa vaikuttaisi tylsältä tai liian vaikealta, voidaan sitä todellakin projektin alussa ja vielä sen aikanakin muokata ryhmän omien toiveiden mukaisesti.

On hyvin tärkeää, että aiheneuvottelut sujuvat hyvässä hengessä. Vaikka neuvottelut menisivätkin tiukaksi, ei hyviä tapoja ja käyttäytymissääntöjä saa unohtaa. Neuvotteluissa ei kukaan suoranaisesti voita eikä häviä - niissä jaetaan erilaisten, mutta tasa-arvoisten ryhmien kesken erilaisia, mutta yhtä hyviä projektiaiheita.

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta