TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Päätöksenteko

Perustan projektiyhteityölle luovat kaksi tärkeää ydindokumenttia, jotka ovat projektisopimus ja projektisuunnitelma. Nämä kaksi asiakirjaa ovat elinehto koko projektin olemassa ololle. Projekti aloittaa toimintansa virallisesti ensimmäisen johtorymän kokouksessa, jossa hyväksytään projektisopimus. Johtoryhmää ei taas ole virallisesti olemassa, ellei projektisopimuksessa ole kaikkien yhteistyöosapuolien nimikirjoituksia. Toisin sanoen projektisopimuksen allekirjoitukset on oltava kunnossa ennen ensimmäisen kokouksen järjestämistä.

Johtoryhmä on siis projektin korkein päättävä toimielin. Projektin elinkaari on jaettu projektisuunnitelmassa ajallisiin työvaiheisiin, joista osa voi olla myös samanaikaisesti käynnissä. Myös projektisuunnitelma hyväksytetään johtoryhmässä. Vaiheen päätyttyä projektipäällikkö esittelee saavutetut tulokset johtoryhmälle ja hakee myös hyväksynnän alkavan vaiheen suunnitelmalle.

Projektisopimus

Projektiryhmän työtä ohjaa siis asiakkaan, yliopiston ja ryhmän välillä tehty projektiyhteistyösopimus, johon kuuluu seuraavat neljä osaa:

  1. Varsinainen sopimus
  2. Projektisuunnitelma
  3. Maksatussuunnitelma
  4. Johtoryhmän kokoonpano

Näistä muihin paitsi projektisuunnitelmaan on olemassa opintojakson standardipohja, johon pääasiassa päivitetään nimet ja päivämäärät. Projektisuunnitelma sen sijaan vaatii erittäin paljon muokkaamista ja työstämistä yhdessä asiakkaan ja ohjaajan kanssa. Suunnitelmaa muun muassa täydennetään ja tarkennetaa lukuisilla muilla projektityöskentelyä tukevilla suunnitelmilla. Asiakirjan liitetietoihin sijoitettavia apusuunnitelmia ovat laatu-, tietoturva-, riskienhallinta-, viestintä- ja dokumentointisuunnitelma. Projektisopimuksen muut osat pysyvät allekirjoituksen jälkeen yleensä muuttumattomina, mutta projektisuunnitelmaan tehdään useimmiten muutoksia projektin elinkaaren aikana. Sopimuksen noudattamista seurataan virallisissa johtoryhmän kokouksissa.

Projektiyhteistyösopimuksen lisäksi jotkut asiakkaat vaativat, että ryhmäläiset ja ohjaajat allekirjoittavat vaitiolosopimuksen (NDA, Non Disclosure Aggreement).

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta