TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Ohjaus

Kun lapsi opettelee ajamaan pyörällä, on hänellä apuna apupyörät ja joku aikuinen. Ohjaaja on projektiryhmän apupyörät ja tuki. Vuoden ensimmäisinä kuukausina ohjaus on yleensä varsin intensiivistä: ohjaaja auttaa ryhmää monissa tehtävissä ja on mukana useimmissa asiakkaan kanssa pidetyissä palavereissa. Helmikuun jälkeen apupyörät voi irrottaa, mutta ohjaaja on kuitenkin taustatukena antamassa vauhtia ylämäessä tai antamassa ajo-ohjeita.

Jokaiselle ryhmälle nimetään oma ohjaaja. Ohjaajan tehtävänä on tukea ryhmää useilla eri tavoilla. Ohjaaja keskittyy yleensä projektityöskentelyyn ja projektin johtamiseen, ei niinkään projektin sisältöön. Ryhmä raportoi työskentelystään ohjaajalle viikoittaisten raporttien muodossa, ja lisäksi ohjaaja ja ryhmä pitävät viikoittain palaverin, jossa keskustellaan tarkemmin ryhmän sen hetkisestä tilanteesta. Ohjauksessa molemmat osapuolet ovat aktiivisia. Ohjaaja tekee monenlaisia huomioita ja kysymyksiä, mutta myös ryhmän täytyy aktiivisesti pyytää palautetta ja nostaa esille mahdollisia ongelmakohtia. Ohjaajat eivät ole kaikkitietäviä, heillä on harvoin tarjota "oikea vastaus". Sen sijaan ohjaaja usein antaa kirjallisuuslähteitä tai muita vihjeitä avuksi ongelmien ratkaisussa. Ryhmä on vastuussa projektista, sen etenemisestä ja onnistumisesta, ei ohjaaja.

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta