TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Projektin johtaminen -opintojakso

Opintojakso muodostaa elävän ja aktiivisen yhteyden yliopisto-opintojen ja työelämän välille. Ohjattu työskentely yhdessä asiakasyritysten ihmisten - sekä tietojenkäsittelyn että sovellusalueiden ammattilaisten - kanssa luo puitteet käytännön ja teorioiden yhteensovittamiselle. Samalla opiskelijat saavat mahdollisuuden kehittää ammatti-identeettiään ja tutustua erilaisiin työtehtäviin.

Opintojakson aikana opiskelijat työstävät viiden hengen ryhmissä todellisten organisaatioiden todellisia kehittämishankkeita voimakkaassa vuorovaikutuksessa asiakasorganisaation ihmisten kanssa. Projektiaiheet vaihtelevat laajasti: ne voivat koskea koko organisaation tietojenkäsittelyn kehittämistä, rajatun toiminnan tietojärjestelmäratkaisun kehittämistä, teknistä ja taloudellista arviointia, ohjelmistovalintoja, tietojärjestelmäratkaisun toteuttamista ohjelmistokomponentteja integroiden, järjestelmän käyttöönottoa, menetelmäkehitystä, koulutusta jne. Tarkempia esimerkkejä löytyy aikaisempien vuosien projekteista.

Koska kurssin kehittämishankkeet toteutetaan projektimuotoisina, työskentelyyn liittyy projektityöskentelylle omainen toiminnan perusteellinen suunnittelu ja sen toteuttamisen seuranta. Kurssilla korostuvat myös tietojärjestelmien suunnittelumenetelmien käyttö ja asiakasyhteyksien ylläpito. Asiakasyhteistyön ja suunnitelmallisuuden lisäksi kurssilla korostuvat ryhmätyö sekä tehdyn työn ja tulosten itsearviointi (reflektointi).

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta