TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Ilmoittautuminen ja hyväksyminen kurssille

Projektin johtaminen -opintojakso on tarkoitettu ainoastaan tietojenkäsittelytieteiden laitoksen pääaineopiskelijoille. Lisäksi hakijoiden tulee täyttää kurssille asetetut valintakriteerit. Hakijoiden tulee ilmoittautua opintojaksolle määräaikaan mennessä, hyvissä ajoin ennen kurssin alkamista.

Esi-info ja kurssille ilmoittautuminen

Mikä on Projektin johtaminen -kurssin tarkoitus? Mitä pitää olla suoritettuna ennen kurssia ja miksi? Osallistuisinko kurssille tulevana syksynä vai vuoden päästä?

Kaikkiin näihin kysymyksiin voit saada vastauksen Projektin johtaminen -opintojakson esi-infotilaisuudessa huhtikuun aikana, seuraa ilmoittelua ajankohtaista-palstalla. Tapaamisessa kerrotaan lisää itse kurssista ja pääsyvaatimuksista. Tule kuuntelemaan ja kyselemään!

Koska Projektin johtaminen -kurssi vie runsaasti laitoksen opetus- ja tilaresursseja, laitoksella on tarvittaessa oikeus rajoittaa opintojaksolle osallistuvien opiskelijoiden määrää. Tärkein kriteeri on edeltävät opinnot. Kurssille ilmoittautumisen ajankohdasta, tavasta ja valintakriteereistä tiedotetaan tarkemmin tämän WWW-sivuston ajankohtaista-palstalla. Seuraathan ilmoittelua etenkin kevätlukukaudella! Hyväksymisprosessiin voi kuulua myös vapaamuotoinen haastattelu.

Opiskelijavalinta

Mikäli opiskelijaresursseja on opiskelijamäärään suhteutettuna liian vähän tai toisaalta, jos olemassa olevilla opetusresursseilla voidaan ottaa kurssille opiskelijoita, joiden esitietovaatimuksissa on puutteita käytetään karsinnassa tai lisävalinnassa laitosneuvoston määrittämiä kriteereitä. Opiskelijavalinnan tuloksista tiedotetaan asianosaisille muun muassa sähköpostin välityksellä.

Lisätietoja

Amanuenssi Tapio Tammi
Projektiopintojen koordinaattori Eero Tourunen
Projektin johtaminen -kurssin opintojaksovastaava Katja Liimatainen

Projektin johtaminen -kurssin avoimet ovet toukokuussa
Projektiopintojen esi-info huhtikuussa

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta