TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Tavoite

Kehityskeskusteluiden ja loppuarvioinnin perustarkoitus on auttaa ryhmää käymään läpi kulunutta projektiaikaa ja pohtimaan sen tapahtumia. Tämä on hyvin keskeinen osa oppimisprosessia. Kehityskeskusteluiden ja arvioinnin yhteydessä on hyvä kerrata, mikä olikaan projektiopintojakson perustavoite: oppia ymmärtämään ja hallitsemaan tietojenkäsittelyn kehittämisprosesseja. Erityisesti on huomattava, että opintojakson perustavoite ei ole satunnaisen tietojenkäsittelyn erikoisalueen sisällöllinen oppiminen (esimerkiksi tiettyyn tekniikkaan tutustuminen), jota aiheen työstämiseksi on tarvittu ja opiskeltukin. Työtavoilla ja tuloksilla on toki merkitystä myös arvioinnissa, mutta enemmän painoa on projektityöskentelyllä, -johtamisella ja projektiprosessilla. Arviointialueita käsitellään tarkemmin jäljempänä.

Kehityskeskusteluiden ja arvioiden perustana ovat eri osapuolten kirjoittamat lausunnot. Ohjaaja kirjaa havaintojaan ryhmästä, samoin asiakas, mutta myös ryhmä itse tarkastelee analyyttisesti omaa toimintaansa (reflektointi).

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta