TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Ryhmän itsearviointi

Ryhmän itsearviointi on arviointiprosessin kulmakivi. Ryhmän tuottamissa raporteissa (vaiheraportit, projektin loppuraportti) on jo kuvattu, MITÄ ryhmä on tehnyt. Itsearvioinnissa ryhmä tarkastelee, MITEN se on työskennellyt, analysoi omaa työskentelyään eri näkökulmista. Itsearvioinnissa ei ole tarkoitus vain ylistää tai haukkua ryhmän työtä, vaan monipuolisesti tuoda esille, missä ryhmä on onnistunut, missä taas epäonnistunut, ja mikä tärkeintä: miten jotain olisi voitu tehdä toisin, jotta epäonnistumiset olisi voitu välttää tai muuten päästä parempiin tuloksiin.

Itsearvioinnissa pitäisi tulla ryhmän yhteinen näkemys. Eriäviä mielipiteitä usein kyllä on, ne voi kirjata itsearviointiin, mutta on tärkeää että ryhmä työstää itsearviointia yhdessä. Itsearvioinnille kannattaa varata aikaa. Se on pakollinen osa kurssisuoritusta, mutta parhaimmillaan voi myös antaa ryhmäläisille paljon, kun ryhmä jakaa näkemyksiä projektin kulusta ja esittää kehitysehdotuksia. Itsearvioinnin tuottamisen tueksi ryhmä voi ottaa esille listan arviointialueista ja keskustella aivoriihen tapaan eri osa-alueista. Itsearviointiraportin kirjoittamisen jälkeen olisi hyvä, että ryhmä kävisi sen vielä kerran yhdessä läpi.

Oman tai toisten ryhmäläisten arviointi ei ole helppoa. Edes positiivisen palautteen antaminen ei aina ole yksinkertaista, negatiivisen palautteen antamisesta puhumattakaan. Itsearviointi vaatii uskallusta! On opittava ottamaan vastaan arvostelua ja oppimaan siitä. Kuulostaa ehkä helpolta, mutta aina se ei sitä ole. On osattava kysyä mistä tämä kaikki johtuu, niin itseltä kuin muiltakin ryhmäläisiltä ja etsittävä siihen vastausta. Vastauksen tai syyn etsiminen ei ole toisten syyttelyä ja sättimistä tai syntipukin kaivamista esiin, vaan omien ja toisten työ- ja toimintatapojen asettamista kriittisen tarkastelun alle.

Tämän kaiken lisäksi täytyy asettaa tavoitteita, jotka tähtäävät muutettujen toimintatapojen kautta oppimiseen eikä tekemiseen. Oppimista kun ei tapahdu vain tekemällä hyvää tulosta vaan arvioimalla ja kyseenalaistamalla omat toiminnot. Ryhmä voi kirjata erityisesti kehityskeskusteluiden yhteydessä tuottamaansa itsearviointiraporttiin konkreettisia kehitysehdotuksia, tavoitteita, joihin se kevätkaudella pyrkii.

Tiivistettynä: itsearvioinnista kaikki oppiminen saa alkunsa. Siihen kannattaa uhrata aikaa ja energiaa. Itsearviointiraportin ryhmä kirjoittaa oman oppimisen tueksi, ei ohjaajien arvosteltavaksi. Vaikka välillä tuntuisi, että oppimisesta hössöttämien tuntuu tulevan korvista ulos, eikä viitsisi siihen 10 opintoviikon / 15 opintopisteen takia aikaa uhrata, niin muistakaa että yritysmaailmassa laadun arvioinnissa käytetään juuri reflektointia, itsearviointia ja siitä oppimista, laadun mittarina. Oppimisen opetteluun sinulla on projektissa mahtava tilaisuus!

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta