TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Loppuarviointi

Loppuarviointi ei ole ryhmälle pelkästään arvolauseen kirjautuminen opintorekisteriin, vaan viimeinen tilaisuus oppia työskentelytavoistaan, ryhmätyöskentelystään, suunnitelmallisuudestaan, viestinnästä ja tuloksista. Loppuarvioinnissa arvioidaan ennen kaikkea oppimista, niin vaikealta kuin se kuulostaakin. Projektin opintojaksollinen tavoite on suurelta osin opettaa oppimaan eli reflektoimaan omaa työskentelyään ja työtapojaan. Loppuarviossa ryhmä viimeisen kerran tarkastelee omaa työtään: miten ollaan tehty, mitä ollaan tehty hyvin ja missä ehkä epäonnistuttu, mutta ennen kaikkea ryhmä arvioi mitä kaikesta, tehden hyvin tai huonosti, ollaan opittu.

Loppuarvioinnissa palataan kehityskeskustelussa esille nousseisiin ongelmiin ja vahvuuksiin, ja arvioidaan, kuinka ryhmä on kehittynyt kevään aikana. Ryhmän arvolause määräytyy loppuarviointikeskustelujen pohjalta. Ryhmä antaa arvolauseensa oman arvionsa, mutta viimeinen sana jää kuitenkin ohjaajalle. Mikäli ryhmä tai yksittäinen ryhmän jäsen ei ole arvolauseeseen tyytyväinen, siitä voi tehdä virallisen valituksen. Arviointiprosessissa siirrytään siis lausuntojen kautta laadullisesta arvioinnista loppuarvion määrälliseen arvioon (arvolause). Monille rekisteriin kirjattava arvolause tuntuu kurssin loputtua tärkeimmältä arviolta, mutta ryhmän, ohjaajan ja toimeksiantajan sanalliset lausunnot, joihin on käytetty useita tunteja aikaa, sisältävät kuitenkin usein paljon arvokkaampaa tietoa ja palautetta kuin yksittäinen numero.

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta