TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Kehityskeskustelu

Kehityskeskustelut pidetään kurssin puolessa välissä eli helmikuun loppupuolella. Kehityskeskustelu pohjautuu lausuntoihin ja yleisesti ryhmän tuottamiin tuotoksiin ja sen toimintaan projektin ensimmäisen puoliskon aikana. Kehityskeskustelutilaisuudessa on paikalla kaikki ryhmäläiset ja ryhmän ohjaajat. Nimensäkin mukaan tilaisuudessa keskustellaan, ei tentata eikä hiillosteta. Kaikkien ryhmäläisten odotetaan ottavan osaa keskusteluun ja tuovan esille omia näkemyksiään. Ohjaajan lausunnot ovat luonteeltaan subjektiivisia, ei absoluuttisia totuuksia ryhmästä, vaan ohjaajan subjektiivisia näkemyksiä. Ryhmä voi kehityskeskustelun aikana esittää tarkentavia kysymyksiä ohjaajan lausuntoon liittyen ja myös olla rohkeasti eri mieltä, jos sellaiseen on tarvetta.

Vuorossa oleva sihteeri kirjoittaa kehityskeskustelusta lyhyen muistion, johon olisi hyvä kirjata ainakin keskustelussa esille tulleet työskentelyn ja oppimisen kehityskohteet, joihin ryhmä aikoo viimeisellä puoliskolla kiinnittää huomiota.

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta