TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Arviointialueet

Arviointialueet ja niiden painotukset voivat muuttua vuosittain. Seuraavassa esimerkkinä joitain arviointialueita aiemmilta vuosilta.

Tausta ja aihe

 • aiheen lähtökohtatilanne ennen projektin käynnistystä
 • olemassa olevat mallit vastaavista kehityshankkeista muissa organisaatioissa tai aiemmissa projekteissa
 • kehitettävän kokonaisuuden vaikutusalueen laajuus esimerkiksi henkilömäärällä tai yksiköillä mitattuna
 • tehtävän eristettävyys tai alussa määriteltävyys
 • aiheen suhde meillä annettavaan koulutukseen
 • asiakkaan tuki projektityölle (mallit ja koulutus)

Ryhmätyö

 • ryhmäprosessi
 • roolit ryhmässä
 • erilaisuuden ja taitojen hyödyntäminen
 • työnjako ja tehtävien hallinta
 • resurssien hyödyntäminen
 • ohjaus ja sen hyödyntäminen
 • kriisit ja niistä selviäminen
 • ryhmän työskentelyn analyyttisyys
 • oman työn kriittinen kehittäminen

Projektityöskentely

 • projektin hallinta
 • projektipäällikön roolin toimivuus ryhmän kannalta eri aikoina
 • projektin suunnitelmat
 • resurssien hallinta
 • tuotoksen suunnitelmallinen hallinta
 • projektiprosessin dokumentointi

Projektin johtaminen

 • projektipäällikön toiminta kunkin vuoron aikana
 • päällikkyyden kehittyneisyys
 • projektiorganisaation tasojen hallinta

IT-alan mallit

 • tehtävään sopivat metodologiat
 • menetelmien ja työtapojen valinta ja soveltaminen
 • uusien, omaan tilanteeseen sopivien menetelmien kehittäminen ja dokumentointi
 • käytettyjen menetelmien yhteensopivuus, tarkoituksenmukaisuus ja tuki projektiprosessille
 • mahdollinen menetelmällinen yhteis- ja kehitystyö asiakkaan kanssa

Ulkoinen vuorovaikutus

 • yhteydenpito sidosryhmiin
 • tiedonhankinta
 • tiedottaminen
 • johtoryhmätyöskentely
 • tehtävän kehittäminen ja rajaukset
 • tukiryhmätoiminta
 • "fiilis" ja siihen johtaneet toimenpiteet
 • toisten työkiireiden huomioiminen yhteydenpidossa
 • yhteydenpitovälineiden käyttö
 • vuorovaikutuksen merkitys

Asenne

 • tehtävään
 • oppimiseen
 • ongelmiin
 • ote projektista sen eri vaiheissa
 • palautehakuisuus
 • laatuhakuisuus

Tuotos

 • Mitkä ovat projektin tuotokset?
 • Onko projektilla "aineettomia" tuotoksia? (esim. asennemuutos)
 • Mikä on niiden välinen suhde?
 • Mikä on niiden tärkeysjärjestys ja miksi juuri se?
 • tuotosten merkitys ryhmälle itselleen
 • tuotosten arvo organisaatiolle ja muille tahoille (kenelle?)
 • jatkotoimenpiteet
Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta