TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Talousteoriat

Projektioppimismenetelmän pedagogisen ajattelun ja sen käytännön kokemuspohjan tunteminen auttaa ymmärtämään, miksi tietyt asiat on haluttu tehdä esitetyllä tavalla. Samalla se mahdollistaa menetelmän paremman soveltamisen ja muuntelun uusiin ympäristöihin sopivaksi. Vuosien varrella tärkeiksi projektioppimista tukeviksi alueiksi ovat osoittautuneet kokemuksellisen oppimisen periaatteet, portfolioajattelu ja ryhmätyöskentelyn lainalaisuuksien tunnistaminen.

Varsinaisesti projektioppimiseen liittyvää kirjallisuutta on tarjolla varsin vähän. Myöskään projektiopiskelun tueksi sopivaa, portfolioajattelua käsittelevää materiaalia ei juurikaan ole saatavilla. Kokemuksellisen oppimiseen liittyvää, etenkin englannin kielistä kirjallisuutta on tuotettu vuosittain paljon. Parhain tarjonta kuitenkin on ryhmätyöskentelyyn liittyvästä kirjallisuudesta, jota on tuotettu runsaasti myös suomenkielisenä.

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta