TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Talous

Projektiopetus on huomattavasti kalliimpaa kuin tavanomainen luento- ja demonstraatiopainotteinen opetus. Kalleus näkyy niin opetus- ja ohjausresurssien määrässä kuin toimintaa tukevassa muussa resurssoinnissakin. Jos käytettävissä olisi vain oppilaitoksen tavanomainen budjettirahoitus, olisi tämäntyyppistä opetusta melko mahdotonta järjestää.

Projektiopetus vaatii usein runsaasti oppilaitoksen ulkopuolista konsultointia ja koulutusta. Lisäksi opiskelijoille on kohtuullista korvata ylimääräisiä kuluja matkustamisesta ja yöpymisistä tiedonhankinta- ja koulutusmatkoilla.

Koko toiminnan taloudellisena perustana on yritysten rahallinen tuki. Kokemus on osoittanut että se ei ole yhteistyön este. Paremminkin rahallinen tuki tuo vakavampaa sitoutumista projektin työskentelyyn: Kun jotain maksetaan, niin silloin ollaan myös valmiita vaatimaan panostusta sekä projektiryhmältä että omalta organisaatiolta.

Rahan mukaan ottaminen vaatii myös projektien byrokratialta juridista tarkkuutta ja täsmällisyyttä. Kaiken perustana on huolellisesti laadittu projektisopimus liitteineen.

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta