TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Arviointi

Arvioinnilla ja sen osa-alueilla on suuri merkitys projektiopintojakson oppimisprosessissa. Opiskelijat on tärkeä saada ymmärtämään, miten prosessiperusteiset opinnot eroavat muista, lähinnä lopputulospainotteisista opinnoista. Keskustelu arvioinnista aloitetaan heti projektin alkuvaiheessa järjestämällä arviointiseminaari, jossa esitellään arvioinnin perusteet ja vanhat arviointialueet. Keskustelua jatketaan koko projektin ajan eri yhteyksissä. Arvioinnissa korostetaan opiskelijoiden itsearvioinnin merkitystä ja sen kautta oppimista. Arviointi perustuu sekä ohjaajien suorittamaan arviointiin että opiskelijoiden arvioon omasta työskentelystään.

Arviointi suoritetaan kaksi kertaa projektin aikana. Väliarviointi tehdään projektin puolivälissä ja loppuarviointi sen jälkeen, kun työskentely asiakkaan kanssa on päättynyt. Väliarviointitilaisuudelle on pyritty luomaan enemmän lisäarvoa kääntämällä keskustelun painopiste nykytilan arvioinnista tulevaisuuden kehittämiskohteiden määrittämiseen. Näitä joulutaukoa ennen pidettäviä tilaisuuksia kutsutaankin nykyään kehityskeskusteluiksi.

Arviointi tapahtuu kaksivaiheisena. Ensin arviointi tehdään kirjallisena käyttäen apuna arviointikehikkoa. Tämän jälkeen pidetään ryhmän ja ohjaajien välinen keskustelutilaisuus, jossa pohditaan arviointialueittain ryhmän työtä. Mikäli ryhmän ja ohjaajien näkemykset poikkeavat olennaisesti, pyritään keskustellen löytämään yhteinen näkemys asiasta.

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta