TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Yritysyhteistyö

Kannattaako kokemattomien opiskelijoiden kanssa tehdä yhteistyötä sekä mitä se edellyttää asiakkaalta? Entäpä millainen on Projektin johtaminen -kurssi pähkinän kuoressa? Minkälaisia hedelmiä yhteistoiminta tuottaa asiakkaalle sekä millaisen toimeksiannon kanssa kannaattaa lähestyä tietojenkäsittelytieteiden laitosta? Näistä asioista kerrotaan seuraavassa.

Tausta

 • Laitoksella kokemusta projektiopetuksesta lähes 30 vuoden ajalta
 • Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen cl-opintojen eli aineopintojen päätösopintojakso (keskimäärin opiskelijan 3. opintovuosi) (Vuoden 2005 syksyllä voimaan astuvan tutkintorakenneuudistuksen jälkeen uusien opiskelijoiden kohdalla kurssi sijoittuu maisteriopintoihin.)
 • Laajuus 10 opintoviikkoa (= 400 tuntia / opiskelija)
 • 275 tuntia aiheen työstämistä
 • 125 tuntia projektiprosessia tukevaa opetusta
 • Opiskelijoilla pääaine tietojärjestelmätiede, tuleva tutkinto KTM (tai FM)
 • Toiminta hyvin voimakkaasti projektimuotoista
 • Yritysten kanssa yhteistyötä tehty yli 15 vuotta
 • Opiskelijat toimivat 5 henkilön itse muodostamissaan ryhmissä
 • Ryhmät neuvottelevat keskenään yritysten antaman informaation perusteella aiheensa (yhtä monta ryhmää kuin tarjottavia aiheita)
 • Yrityksen ja opiskelijaryhmän vuorovaikutus hyvin tiivistä (viikoittaista)
 • Opintojakso alkaa marraskuussa ja päättyy toukokuun lopussa
 • Lukuvuonna 2004-2005 kurssilla oli 15 projektiryhmää

Aihe ja yritys: "Hyvä aihe"

 • Yrityksen oman toiminnan tai tulevien tuotteiden kehittämistä
 • Aluksi väljästi määritelty ja sisällön kautta tarkentuva
 • Kontaktipinta todellisiin/tuleviin käyttäjiin
 • Uudehkoa (yritykselle ja opiskelijoille) aluetta kartoittava tai soveltava
 • Yrityksellä todellinen halu ja tarve kehittää kohdetta
 • Yrityksellä riittävästi ja oikeita henkilöresursseja yhteistyöhön
 • Yrityksellä halua kehittää omaa projektityötään kokemuksen kautta
 • Projektin "takaisinmaksuaika"/tuotantokäyttö viiveellä (1- 3 v)

Yritys saa

 • Lähes yhden henkilötyövuoden työpanoksen esittämänsä aiheen työstämiseen
 • Perusteellisen ja laajasti dokumentoidun kuvauksen kohteesta
 • Usein demon tai prototyypin aiheesta
 • Ratkaisun, jonka perusta kumpuaa yrityksen henkilöiden omassa näkemyksessä
 • Tietoa kohteen edelleen kehittämiseen kehittämissuunnitelman muodossa
 • Todennäköisesti mahdollisuuden jatkaa yhteistyötä esimerkiksi pro gradu -tutkielman muodossa

Yrityksen velvollisuudet

 • Hyväksyä, että projektiyhteistyön kautta opiskelijoiden tavoite on oppia projektityötä
 • Tukea opiskelijoiden oppimista antamalla palautetta
 • Varata resurssia yhteistyöhön osallistumiseen
  • toimimaan etukäteen sovituissa ja valmistelluissa tilaisuuksissa haastateltavina, johtoryhmässä puheenjohtajana ja jäseninä, tulosten kommentoijina, ohjelmien testaajina jne.
 • Laskun saatuaan maksaa projektimaksu (8500 € +alv)

Aikataulu

 • Aiheiden valmistelu lokakuun loppuun mennessä
 • Kurssin aloitusluennot ja opiskelijaryhmien muodostus joulukuussa
 • Aihemessut ennen joulukuun puoltaväliä
 • Yritykset markkinoivat aiheitaan opiskelijaryhmille
 • Yritysten projektiaiheiden työstäminen alkaa tammikuun puolessa välissä
 • Joulu-tammikuussa n. kuukauden tauko
 • Projektit päättyvät toukokuussa
Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta