TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Työskentely

Kun ryhmä on saanut tuotoksensa konkretisoitua raporttien tai prototyypin muotoon, on aika järjestää sen katselmointi ja testaustilaisuudet. Katselmoinnissa tuotosta tarkastellaan yksityiskohtaisesti. Ohjelmointipainotteiseissa aiheissa katselmoidaan tuotoksia teknisesti aina koodin standardinmukaisuutta myöten.

Yrityksen puolelta toivotaan mukaan henkilöitä, joilla on vahva ammattitaito atk-osaamisesta. Toki heidän kanssaan ryhmän on ollut syytä pitää yhteyttä jo aiemminkin. Nämä ammattilaiset ovat yksi tärkeä osa ryhmän oppimisympäristöä. Tämän kaltaisessa työskentelyssä mallioppimisella on keskeinen merkitys. Katselmoinneista tuotetaan dokumentit, joihin johtoryhmän päätökset perustuvat.

Kehittämissuunnitelma

Prototyypin tuottamisen jälkeen projektit hyvin usein palaavat työssään alkuperäiseen tehtävän määrittelyyn ja tuottavat yritykselle koko kehitettävää aluetta koskevan kehityssuunnitelman. Tämän raportin tuottamiseen ja hiomiseen kannattaa käyttää kohtuullisen paljon resursseja ja useita lausuntokierroksia. Yrityksen kannalta kehittämissuunnitelma on osoittautunut usein merkittävimmäksi tuotokseksi pitkällä tähtäimellä.

Dokumentointi

Projektissa opiskellaan projektityötä. Siksi projektiprosessi ja syntyvä tulos pyritään dokumentoimaan mahdollisimman hyvin. Dokumentaatiosta osa on ryhmän sisäistä, osa ryhmän ja yliopiston ohjaajan välistä ja osa myös sellaista, joka on tarkoitettu yrityksen ihmisten luettavaksi ja kommentoitavaksi. Viimeksi mainittuun luokkaan kuuluu pääasiassa materiaalia, joka käsittelee tuotettua tulosta. Asiakas saa luettavakseen halutessaan projektiprosessia ohjaavia ja siitä raportoivia dokumentteja.

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta