TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Tukikoulutus

Opintojakson ytimen muodostaa reaalimaailmasta tulevat projektitoimeksiannot. Opiskelijoiden projektiosaamisen kehittymistä tuetaan kurssin aikana yliopiston järjestämän tukikoulutuksen avulla. Tämä noin 125 tunnin laajuinen kokonaispaketti rakentuu luennoista, ryhmäkohtaisesta ohjauksesta, monipuolisista tapahtumia, klinikkavastaanotoista sekä projektin auditoinnista. Lisäksi opintojaksoon on integroitu kaksi erillistä kurssia, joista toinen keskittyy suomen kielen viestintään ja toinen englannin kielen viestintään. Koulutuksen teemoja ovat muun muassa positiivisen työilmapiirin rakentaminen ja työssä jaksaminen, ergonomia-asiat, riskienhallinta, laadunvarmistus, projektin johtaminen sekä ohjelmistojen testaus. Lisäksi opiskelijoille järjestetään tarpeen mukaan ryhmäkohtaisesti muun muassa välinekoulutusta. Jokainen projektilainen ja ryhmä voivat siis vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja sen tarjontaan, sillä koulutuksen on tarkoitus vastata kulloisenkin ryhmän tarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti. Yritysten antamat vinkit koulutarpeisista ovat myös tervetulleita.

Asiakkaan järjestämä opetus

Opiskelijoiden tulee perehtyä toimeksiantoon, sen taustoihin, yrityksen käyttämiin menetelmiin ja asiakkaan yrityskulttuuriin. Sen vuoksi asiakkaan on syytä järjestää opiskelijoiden perehdyttäminen tammikuun aikana ja huolehtia siitä, että opiskelijat saavat tarvitsemansa tuen myös sisältöön liittyvissä asioissa.

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta