TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Talous

Yhteistyö yliopiston kanssa tuo asiakkaalle monenlaisia etuuksia. Vastapainoksi tälle asiakkaan odotetaan täyttävän muutamat sille asetetut velvollisuudet. Muodollisen osallistumismaksun suorittamisen ohella lähes kaikkien toivomuksien kriittiseksi tekijäksi nousee projektin tilaajan ajankäyttö. Tiivis yhteistyö vaatii siis myös asiakkaalta merkittävää ajallista panostusta projektityöskentelyyn.

Projektityö on edullinen

Projektityöhön satsataan yliopiston taholta enemmän kuin kursseihin yleensä. Projekteilla on omat työhuoneet ja tietokoneet. Ohjaukseen on varattu runsaasti aikaa ja opetukseen palkataan ulkopuolisia kouluttajia tai konsultteja. Asiakkaalta perittävällä summalla katetaan siten vain osa kehittämisprojektin kustannuksista. Tulot käytetään kyseessä olevan opetuksen laadun parantamiseen. Jos projektin suorittavaksi osapuolekti valittaisiin alihankintatyötä tekevä konsulttiyritys, niin kulujen loppusumman numeromäärissä liikuttaisiin aivan eri tasoilla.

Aikaa pitää varata ohjaukseen

Vaikka opetuksellinen ohjaus tuleekin yliopistolta, vastaa asiakas pääasiallisesti sisällön ohjauksesta. Projektiryhmän pitää tietää, kenen puoleen voi kääntyä tarvittaessa tietoa esimerkiksi asiakkaan käytännöistä ja tuotokseen liittyvistä asioista. Yleensä asiakkaan kannattaa varata vähintään 150 tuntia sisällön ohjaamiseen, johtoryhmän kokouksiin, katselmointeihin, haastatteluihin yms. Käytäntö on osoittanut, että mitä enemmän yritys tarjoaa oman henkilöstönsä työaikaa yhteistyöhön projektiryhmän kanssa, sitä enemmän yritys hyötyy ryhmän tekemästä työstä.

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta