TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Projektiaihe

Mikä olisi sopiva yhteistyöprojektin aihe? Kuinka laaja sen tulisi olla? Mitähän ne opiskelijat oikein osaavat?

Todellinen kehityskohde

Opiskelijaprojektin tehtävän tulee yrityksen kannalta olla sellainen, jota todella halutaan kehittää. Yrityksen tulee olla siihen aidosti sitoutunut ja valmis panostamaan yrityksen johdon ja työntekijöiden aikaa. Investoinnin hyödyt eivät aina näy välittömästi, vaan ne saadaan pitkän ajan kuluessa jatkokehitystyön tuloksena.

Uutta teknologiaa

Valittava kohde voisi sisältää yrityksen kannalta jotain uutta teknologiaa tai uusia innovatiivisia menetelmiä ja työtapoja. Yrityksen ei tarvitse huolehtia vaikka tehtävään liittyisi menetelmiä ja välineitä, jotka ovat opiskelijoille ennestään tuntemattomia. Heille järjestetään yliopiston taholta tai yhdessä yrityksen kanssa tarvittavaa koulutusta. Näihin koulutuksiin voivat myös yrityksen projektissa mukana olevat jäsenet usein osallistua.

"Hyvä aihe"

Hyvälle opiskelijaprojektiaiheelle on ominaista:

  • Lähtökohtana on yrityksen tällä hetkellä tai lähitulevaisuudessa ilmenevä todellinen kehittämistarve.
  • Liittyy ainakin osin yrityksen kannalta uuteen aluevaltaukseen esimerkiksi teknologian alueella.
  • Projektin tuloksen taloudellinen hyöty on huomattavasti kauempana kuin projektin päättymishetkellä.

Aiheen ei tarvitse olla alkutilanteessa täsmällisesti määritetty. Tehtävän laajuuden mukaan mitattuna sen ratkaisemiseksi vaadittava resurssitarve voi olla alkutilanteessa ylimitoitettu, kunhan kaikki osapuolet ovat tästä tietoisia. Projektitehtävää voidaan alun kartoituksen jälkeen rajata hallitusti projektin johtoryhmässä tarvittaessa useammankin kerran. Aina olisi hyvä olla mukana jossain vaiheessa jokin konkreettinen osio, esim. prototyyppi tai demo. Tämän kautta opiskelijat voisivat saada työstään palautetta todellisilta käyttäjiltä. Projektin loppuvaiheessa usein otetaan työskentelyn kohteeksi projektintehtävä alkuperäisessä laajuudessaan. Projektin viimeisenä tuloksena tuotetaan raportti (kehityssuunnitelma), jossa kuvataan projektin kohdealueen lähitulevaisuuden kehityslinjat yrityksen näkökulmasta katsottuna.

On hyvä muistaa, että opiskelijat ovat ammatillisen kehitysvaiheensa osalta noviiseja ja asiakkaan toimiala toimintatapoineen ja terminologioineen on heille vieras. Tästä syystä onnistuneen projektin lähtökohtana on tiivis yhteistyö ryhmän ja yrityksen välillä. Näin tuotetun ratkaisun perusta on yrityksen omassa arvomaailmassa ja toimintakulttuurissa.

"Huono aihe"

Projektiaiheeksi ei pitäisi valita yrityksen perusrutiinien ylläpitotehtäviä. Ei myöskään aihetta, joka on määritelty niin valmiiksi, että ryhmä sen saatuaan voi ilman yrityksen ihmisten kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta suorittaa koko tehtävän ja palauttaa valmiin tuloksen projektin päätyttyä yritykselle. Arveluttavana projektiaiheena voi pitää myös sellaista, joka on hyvin voimakkaasti riippuvainen yrityksen muiden juuri nyt meneillään olevien kehittämistehtävien etenemisestä. Tällöin voi näiden projektien tulosten viivästyminen estää kiinteäaikatauluisen opiskelijaprojektin etenemisen. Myöskään aihe, joka on odottanut vuosia tekijäänsä resurssien puutteessa ei todennäköisesti ole kenenkään kannalta hyvä valinta opiskelijaprojektiaiheeksi. Tällöin suurena vaarana on, ettei yrityksestä löydy projektin aikana niitä resursseja ja sitoutumista, joka mahdollistaisi projektin onnistumisen.

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta