TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Päättäminen

Yliopisto on jo ennen projektiyhteistyön alkua määrittänyt opiskelijaprojektien alkamis- ja päättymisajankohdat. Työtuntimäärien rajaamisen ohella tämä on yksi opintojaksoympäristön mukanaan tuomista erikoisuuksista.

Projekti päättyy maaliskuun lopussa

Projektityö asiakkaan puolelta päättyy toukokuun loppupuolella, jolloin pidetään viimeinen johtoryhmän kokous. Silloin päättyy myös ryhmän työskentely yrityksen suuntaan ja varsinaisen tuloksen tuottaminen. Projektin tulos ohjelmineen, raportteineen ja asiaankuuluvine projektidokumentteineen luovutetaan asiakkaalle.

Viimeisessä johtoryhmän kokouksessa luodaan katsaus projektin tavoitteiden toteutumiseen. Projektisopimus ja -suunnitelma käydään läpi ja tarkastellaan mitä muutoksia niihin on tehty johtoryhmän kokouksissa. Tästä päädytään lopputulokseen eli onko projekti täyttänyt sille asetetut tavoitteet. Jos näin on asianlaita, päätetään projekti ja puretaan projektiorganisaatio. Samalla sovitaan myös projektin loppuosan laskutuksesta. Projektin kaikkien sisällöllisten tulosten omistusoikeus siirtyy laskun maksusuorituksen myötä yritykselle. Opetustarkoituksiin sopivien lähinnä projektiprosessia koskevien dokumenttien julkisuudesta sovitaan tapauskohtaisesti.

Yhteistyön jatkaminen

Projektin kautta alkanut yhteistyö yrityksen ja yliopiston välillä ei välttämättä lopu projektin päättyessä, vaan se voi jatkua pro gradu -töiden tai uusien kehittämisprojektien muodossa. Projektien pohjalta on käynnistynyt mittaviakin yhteisiä tutkimushankkeita. Ne on luontevinta organisoida informaatioteknologian tiedekuntaan kuuluvan tietotekniikan tutkimusinstituutin kautta.

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta