TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Ohjaus

Ohjauksen yleislinjaus voidaan määritellä seuraavanlaiseksi: Yliopiston ohjaaja keskittyy työssään ryhmän projektityöskentelyprosessin kehittymisen tarkkailemiseen. Hän ei pääsääntöisesti puutu varsinaisen lopputuotoksen työstämiseen liittyviin asioihin. Teknisen ohjauksen päävastuu on siis asiakkaalla. Työnjako ei ole kuitenkaan näin jyrkkäviivaisen ehdoton. Yliopisto järjestää tarvittaessa muun muassa ryhmäkohtaista teknistä koulutusta esimerkiksi harvinaisemmista ohjelmointikielistä tai sovellustekniikoista. Yhteistyö on siis avainsana myös ohjaustoiminnan kohdalla.

Tavoite saavutetaan jatkuvalla vuorovaikutuksella

Yliopiston ohjaaja tukee ja ohjaa projektiryhmän toimintaa, mutta myös asiakkaan ohjaus ja palaute on tärkeää. Opiskelijat ovat yleensä erittäin palautehakuisia. Asiakkaan tulee tietysti tarttua suoranaisiin virheisiin, jotta projektin tavoitteet saavutetaan, mutta rakentava ja kannustava palaute kaikissa vaiheissa on erittäin tärkeää ja tukee oppimista. Palaute kannattaa kohdistaa tiettyihin osa-alueisiin ja tuoda esille eri näkökulmia, mikä meni erityisen hyvin, mitä olisi voitu tehdä toisin. "Ihan hyvä" ei ole hyvää palautetta! Joskus palautteen antaminen voi olla hankalaa, mutta se on arvokasta opiskelijoille ja usein opettavaista myös palautteen antajalle. Yleisestikin yrityksen tavoitteiden ja toimintamallien ymmärtäminen perustuu riittävään vuorovaikutukseen yrityksen ja opiskelijoiden välillä.

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta