TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Arviointi

Keskeisiä oppimista edistäviä asioita ovat projektityön aikaisen prosessin ja tuotosten arvioinnit. Arviointi koostuu opiskelijoiden ja ohjaajien välisistä keskusteluista, joiden taustalla on asiakkaiden, opiskelijoiden ja ohjaajien tuottamat kirjalliset arviolausunnot.

Kehityskeskustelut

Kurssin puolessavälissä eli helmikuun loppupuolella järjestetään ryhmäkohtaiset kehityskeskustelut, jolloin systemaattisesti arvioidaan projektin siihen mennessä tehty työ. Kurssin vastuuopettajan, ohjaajan ja ryhmän välisessä tapaamisessa keskustellaan avoimen luottamuksellisesti ryhmän vahvuuksista, heikkouksista ja kehittämisalueista. Tapaamista varten tarvitaan myös yritysosapuolen mielipiteitä sekä projektin prosessista että tuotetuista tuloksista. Mielipiteitä kysytään kirjallisella kyselyllä opiskelijoiden toimesta.

Loppuarviointi

Loppuvaiheessa toukokuussa yrityksiltä pyydetään mahdollisimman kattavaa ja kriittistä palautetta erityisesti projektin tuloksesta. Sillä on erittäin keskeinen merkitys opiskelijoiden oppimisprosessille. Se muodostaa tärkeän osan siitä taustasta, miltä pohjalta he omaa työtään arvioivat projektin päättyessä.

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta