TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Aloittaminen

Opintojakso voidaan jakaa ajallisesti neljään eri vaiheeseen, jotka ovat valmistelu-, käynnistys-, ohjaus- ja kehitysvaihe. Ensimmäinen ja viimeinen jakso ovat osaksi käynnissä samanaikaisesti. Valmistelukautena henkilökunta pitää muun muassa tiedotustilaisuuden kurssin potenttiaalisille uusille opiskelijoille ja käy neuvotteluita asiakasyritysten kanssa mahdollisesta projektiyhteistyöstä. Opiskelijoiden ryhmänmuodostus ja aiheiden valinta tapahtuu käynnistyvaiheessa ja varsinainen projektisopimuksen mukainen projektityöskentely käynnistyy ohjausvaiheessa tammikuun puolessavälissä. Asiakkaalle käynnistys- eli aloitusvaiheen tärkein tapahtuma on aihemessut.

Aiheen ja henkilöstön valmistelu

Asiakkaiden ja uusien aiheiden keruu aloitetaan touko-kesäkuun vaihteessa. Mikäli yrityksessä on herännyt hyviä ideoita projektiaiheiksi, kannattaa yliopistoon ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ja keskustella alustavasta aihe-ehdotuksesta. Yritys voi valmistella projektin aihetta kesän aikana. Siihen liittyy työntekijöille tiedottamista ja tarvittavien henkilöiden sitouttamista yhteistyöprojektiin. Aiheen aluetta aletaan muokata ja määrittää, tiedon keräys alkaa ja tehdään mahdollinen esitutkimus. Yliopiston kautta saa apua myös tähän työhön. Opiskelijat tarvitsevat kesätyöpaikkoja ja harjoittelijan palkkaaminen ja hänen käyttämisensä apuna em. asioissa helpottaa varmasti tätä kesälomien kuormittamaa aikaa. Opiskelijoihin ja heidän tulevaisuudensuunnitelmiinsa pääsee siis vaikuttamaan jo silloin. Asiakkaan sitoutuneisuus ja huolellinen valmistautuminen ovat tärkeitä asioita joulukuussa, opiskelijoiden päättäessä valittavista aihevaihtoehdoista. Aikainen lintu nappaa madon!

Toimeksiannon esittäminen

Kun alustavaa aihe-ehdotusta on työstetty, yritys tuottaa yhden tai kahden A4-sivun mittaisen kuvauksen aiheesta. Tässä esitteessä kuvataan lyhyesti asiakasyritys, projektin tausta, tavoitteet, ympäristö sekä käytettävät teknologiat. On myös hyvä mainita, mitä ominaisuuksia asiakas toivoo tehtävän parissa työskentelevältä ryhmältä. Tämä kuvaus on opiskelijoiden ensimmäinen kosketus aiheeseen.

Tarkemmin projektiaihetta esitellään aihemessuilla, jotka pidetään ennen joulukuun puoltaväliä. Aihemessujen tavoitteena on esitellä aihetta syvällisemmin opiskelijoille ja myös aktiivisesti markkinoida sitä. Joillakin asiakkailla on mukana laaja messuvarustelu näyttävine julisteineen ja tarjoiluineen. On kuitenkin tärkeintä kertoa mahdollisimman rehellisesti ja ymmärrettävästi, mitä projektiryhmän halutaan tekevän, mihin kokonaisuuteen asia liittyy ja mitä ominaisuuksia opiskelijoilta toivotaan.

Opiskelijat ovat yleensä valmistelleet lisäkysymyksiä lyhyen esitteen pohjalta. Itse aiheeseen liittyvien kysymysten lisäksi opiskelijat haluavat usein kartoittaa mahdollisuuksia kesätöihin tai pro gradu -yhteistyöhön.

Motivaatio on tärkeä tekijä projektin onnistumisessa, aihemessut taas ovat merkittävä tekijä motivaation herättämisessä!

Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta