Jyväskylään rakentuu uusi sairaala Nova, johon kaikki nykyisen keskussairaalan toiminnot siirtyvät syksyllä 2020. MedCycle mallintaa nykyisten laitteistojen tehokkaan inventaarion ja monivaiheisen kierrätyksen.

Uuteen sairaalaan tullaan hankkimaan osa lääkintälaitteista uutena ja osa laitteista siirtyy nykyisestä keskussairaalasta uuteen. Lääkintälaitteet, joita ei siirretä uuteen sairaalaan, tullaan kierrättämään mahdollisuuksien mukaan muihin terveydenhuollon yksiköihin Keski-Suomessa  ja muualla Suomessa, tai jopa ulkomaille. Mikäli kyseiset laitteet ovat ns. elinikänsä päässä, ne tullaan hävittämään. Kehitysprojektin ydinteemoja ovat kiertotalouden edistäminen, yhteistyön tehostaminen, hyvinvoinnin tuottaminen ja lääkintälaitteiden käyttöiän pidentäminen.

Projektin tuloksena on prosessimalli lääkintälaitteiden resurssiviisaasta kiertotalousmallista.