Sureway
Projekti kyselytutkimusjärjestelmän kehittämiseksi

Tavoite

Projektin tavoitteena on tuottaa joukko toimivia, integroituja työkaluja laajojen kyselytutkimusten tekemistä varten.

Asiakas

Projektin toimeksiantaja on Agora Center.

Projekti toteutetaan osana Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen Projektin johtaminen ja toteutus - opintojaksoa.

Jäsenet

Tomi Asp

LinkedIn profiili

Olen kuudennen vuoden tietojärjestelmätieteen opiskelija. Aikaisempaa työkokemusta löytyy Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksesta ja muutamasta pienemmästa startup yrityksestä ohjelmistokehittäjän roolissa. Olen full stack -kehittäjä, joka jatkuvasti etsii uusia ideoita toteutettavaksi.

Joonas Juola

Olen toisen vuoden tietojärjestelmätieteen maisteriopiskelija. Aiempi tutkintoni on 2012 CENTRIA AMK, Bachelor of Business Administration. Viime vuodet olen työskennellyt finanssialalla henkilöasiakasrahoituksen parissa. Ryhmätyöskentelyssä pyrin yleensä omaksumaan johtajan roolin. Tässä projektissa olen erityisesti kiinnostunut projektipäällikön tehtävistä, ja miten nämä tehtävät hoidetaan.

Anssi Koivumäki

LinkedIn profiili

Olen 2012 valmistunut tradenomiksi TAMK:sta, tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta ja 2014 aloittanut tietojärjestelmätieteen maisteriopinnot Jyväskylän yliopistossa. Olen toiminut lähes koko työurani yrittäjänä kahdessa eri yrityksessä. Kiinnostukseni tässä projektissa on oppia viemään tällainen projekti maaliin siten, että tuottoa syntyy.

Mikko Merisalo

LinkedIn profiili

Olen viidennen vuoden tietojärjestelmätieteen opiskelija. Kiinnostukseni kohteet liittyvät yleisesti tietojärjestelmien kehitysprosessin toteuttamiseen ja hallintaan. Edeltävinä opintoina minulla on myös maisterin tutkinto ekologian ja evoluutiobiologian pääaineesta. Olen työskennellyt useassa tutkimusprojektissa kansainvälisessä Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmässä sekä yritysmaailmassa Vapo Oy:llä.

Mikael Muhonen

LinkedIn profiili

Olen toisen vuoden maisteriopiskelija Jyväskylän yliopistossa. Aikaisemmin olen valmistunut Rovaniemen ammattikorkeakoulusta tietojenkäsittelyn tradenomiksi. Olen kiinnostunut projektitehtävistä varsinkin operaattoritehtävissä. Olen työskennellyt TeliaSoneralla monessa eri tehtävissä, viimeksi teknisessä yritysasiakaspalvelussa.