Tavoite

Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen projektiopintoihin liittyvässä Jalmari-projektissa tavoitteena on toteuttaa Oy Samlink Ab:lle demo sähköisestä asiointipalvelusta energiayhtiöiden käyttöön. Projekti ajoittuu 10.11.2014 - 30.4.2015.

Asiakas

Oy Samlink Ab on suomalainen tietojärjestelmien ratkaisu- ja palvelutoimittaja sekä taloushallinnon palveluja tarjoava it-yritys. Samlink tuottaa erilaisia it-palveluja finanssi- ja energia-aloille sekä sähköisen asioinnin palveluja toimialariippumattomasti. Samlinkin asiakaskuntaan kuuluu muun muassa pankkeja ja muita finanssialan toimijoita, energiasektorin yhtiöitä, palveluyrityksiä ja operaattoreita sekä kaupan ja teollisuuden alojen yrityksiä. Samlinkissa työskentelee yli 500 työntekijää ja liikevaihto oli 93,8 M€ vuonna 2013.

Tekijät

Tekijöinä on viisi Jyväskylän yliopiston opiskelijaa.

Anniina Jaskari

Miika Lahti

Pentti Laitinen

Harri Pasanen

Päivi Uusikylä


Anniina Jaskari

Kolmannen vuoden opiskelija tietojärjestelmätieteessä

Ylös


Miika Lahti

Kolmannen vuoden opiskelija tietojärjestelmätieteessä

Ylös


Pentti Laitinen

Kolmannen vuoden opiskelija tietojärjestelmätieteessä

Ylös


Harri Pasanen

Toisen vuoden opiskelija tietojärjestelmätieteessä

Ylös


Päivi Uusikylä

Ensimmäisen vuoden opiskelija tietojärjestelmätieteessä maisteriopinnoissa

Ylös