Logo

Tavoitteet ja tehtävät

Projektin tavoitteena on luoda suunnitelmat raportointi- ja mittarinäkymistä.

Visuaaliset suunnitelmat toteutetaan aiempiin käytettävyystutkimuksiin ja asiakkaalla käytössä oleviin viitekehyksiin perustuen sekä loppukäyttäjiä haastattelemalla. Lisäksi visuaalisten suunnitelmien mukaisesti nostetaan QlikView- työkalun avulla tarvittavaa dataa rakentaen vähintään yhden valitun mittarin automatisointi eri näkymille.

Toimeksiantaja

Projektin asiakas on Elisa Oyj:n IT Platform Hosting and Services (PHS) -yksikkö. Projekti toteutetaan Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen järjestämän Projektin johtaminen ja toteutus -opintojakson puitteissa.

Projektiryhmä

Janni Riihisaari

Janni Riihisaari

janni.e.riihisaari@student.jyu.fi
LinkedIn

Olen tietojärjestelmätieteen viidennen vuoden opiskelija. Suuntautumisvaihtoehtoni on tietoyhteiskunta, viestintä ja liiketoiminta, minkä lisäksi olen tukenut opintojani johtamisen ja markkinoinnin sivuaineilla. Lisäksi olen painottanut opinnoissani myös projektinhallintaa ja käytettävyyttä. Olen erityisen kiinnostunut ICT:n tarjoamista mahdollisuuksista yritysten kilpailuedun saavuttamisessa ennen kaikkea asiakassuhteiden kautta. Tavoitteenani on kehittyä tietotyön ammattilaiseksi haastamalla ja kehittämällä itseäni mahdollisimman paljon.

Riina Isoviitta

Riina Isoviita

riina.e.l.isoviita@student.jyu.fi
LinkedIn

Olen tietojärjestelmätieteen viidennen vuoden opiskelija. Olen suuntautunut opinnoissani käyttäjä- ja ihmislähtöiseen teknologiaan, ja erityisesti käytettävyys on minua kiinnostava aihe-alue. Sen lisäksi myös viestintä kiinnostaa. Sivuaineeni ovat markkinointi sekä johtaminen. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä tehtävässä jossa pystyn hyödyntämään sekä tietojärjestelmä- että liiketoimintaosaamistani käyttäjälähtöisyyteen painottaen.

Emmi-stiina Pirttimäki

Emmi-Stina Pirttimäki

emmi-stina.m.pirttimaki@student.jyu.fi
LinkedIn

Olen tietojärjestelmätieteen viidennen vuoden opiskelija, jolla on kiinnostuksen kohteena tieto- ja taloushallinto. Tietojärjestelmäopintojen lisäksi olen tehnyt laajasti taloustieteen, erityisesti laskentatoimen ja kauppaoikeuden opintoja. Kandidaatin ja Pro gradu -tutkielmani aiheena onkin ERP- eli toiminnanohjausjärjestelmien taloudellinen kannattavuus. Opintojen vastapainoksi olen tehnyt vapaaehtoisena yhdistyksille mm. kirjanpitoja. Valmistumisen jälkeen haluaisin työllistyä tehtävään, jossa pystyn yhdistämään osaamistani tieto- ja taloushallinnon alueella. Lisäksi tavoitteenani on suorittaa myöhemmin tilintarkastajan tutkinto.

Nico Foxell

Nico Foxell

nico.k.foxell@student.jyu.fi
LinkedIn

Tietojärjestelmätieteen toisen vuoden opiskelija. Pääpainona tutkinnossani on liiketoimintaosaaminen, tämän johdosta sivuaineeni ovat markkinointi ja projektinhallinta. Tulevaisuudessani näen itseni yhtenä suomen pelialan vaikuttajista. Kokemusta minulla on pelialasta niin harrastusten kuin opintojenkin ansiosta. Vapaa-ajalla harrastan videoiden tekemistä, ja rohkenen kutsua itseäni siinä suomen parhaimmistoon. Hallitsen HTML, CSS ja vastaavat kielet hyvin ja osaan myös oliosuuntautuneiden kielten perusteet. Etelä-suomessa ruotsinkielisenä kasvaneena kielitaitonikin on huippuluokkaa kaikissa kolmessa kotimaisessa. Missä ikinä olen liikkunutkin olen ollut sen porukan myyntimies.