• Projekti

    Projektin lähtökohtana on Jyväskylän kaupungin Kankaan alueen kehityshanke, jossa entisen paperitehtaan ympäristöön rakennetaan urbaani asuinalue ja yritysympäristö. Alueella pyritään huomioimaan älykäs kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen, sekä uusin yhdyskuntatekniikka.

    Agora Center tutkii kamerateknologioiden eri mahdollisuuksia ja miten niitä voitaisiin hyödyntää Kankaan alueella. Projektin visiona on hyödyntää kamerateknologiaa ihmisten hyvinvointiin, turvallisuuteen, ympäristön ylläpitoon ja energian säästämiseen.

    Projektin tuloksena syntyy yhdistetty markkinakatsaus ja kirjallisuusanalyysi koskien kamerateknologioita ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia Jyväskylän Kankaan alueella, sekä tulevaisuusskenaarioita aikavälille 2020–2040.