ONECTION

Aihe ja tavoite

Projektin tavoitteena on määritellä ja yhdenmukaistaa Onetissa tarjottavia verkkovälitteisiä ohjaus- ja tukipalveluja ja niiden esitystapaa sekä lisätä vuorovaikutuksellisuutta sivustolle. Lisäksi tavoitteena on luoda määrittelyn pohjalta havainnollistava esimerkkikäyttöliittymä.

Tausta ja lähtökohdat

Projektin lähtökohtana on Onerva Mäen koulun tarve kehittää verkkovälitteistä ohjaus- ja tukipalvelu Onettia. Onetin nykyinen rakenne on staattinen eikä vuorovaikutusta käyttäjien kanssa juurikaan ole.

Projekti toteutetaan Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen järjestämän Projektin johtaminen ja toteutus -opintojakson puitteissa.

Avaa projektiopintojen web-sivut

Toimeksiantaja

Projektin toimeksiantaja on Onerva Mäen koulu.

Avaa oppilaitoksen web-sivut

Projektiryhmä

Projektiryhmä Onectioniin kuuluu kolme Jyväskylän yliopiston opiskelijaa – Lotta Arkko, Maarit Mäkinen ja Jussi Väistö. Alla ryhmän jäsenten henkilöesittelyt:

Lotta Arkko:

"Opiskelen Jyväskylän yliopistossa kolmatta vuotta pääaineenani tietojärjestelmätiede. Suuntautumisvaihtoehtoni on järjestelmäkehitys ja erityisesti olen opinnoissani painottanut projektin hallintaa. Osallistun Projektin johtaminen ja toteutus –kurssille, sillä mielestäni käytännön kokemus projektin läpiviennissä on työelämään siirtymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Opintojakso antaa konkreettisesti selkeän kokonaiskuvan niin projektin johtamiseen liittyvistä tehtävistä kuin projektiryhmän muissa rooleissa toimimisesta. Oikealle asiakkaalle tehtävä projekti korostaa myös viestinnän tärkeyttä projektin onnistumisessa. Koen tämän kaltaisen opiskelun erittäin palkitsevana ja mielenkiintoisena."

Maarit Mäkinen:

Opiskelen tietojärjestelmätiedettä järjestelmäkehityksen linjalla. Kuluva lukuvuosi on minulle vasta toinen, mutta suoritan vain maisteritason opintoja. Olen aiemmalta koulutukseltani filosofian maisteri tietotekniikan pääaineesta tietotekniikan aineenopettajan linjalta sekä tradenomi talouden ja hallinnon koulutusohjelmasta. Olen aiemmin työtehtävissäni osallistunut erilaisiin projekteihin ja pidän projektinhallintataitoja hyvin tärkeinä nykyajan työelämässä. Onection -projekti tuo varmasti lisää hyvää kokemusta ja osaamista niiden parista. Opinnoissani olen tällä kertaa painottanut järjestelmäsuunnitteluun, tuotehallintaan ja käytettävyyteen liittyviä kursseja.

Jussi Väistö:

"Osallistun tähän projektin johtamisen kurssille tavoitteena oppia projektijohtamisen taitoja aidossa asiakastilanteessa. Pääaineeni opiskeluissani on tietojärjestelmätiede ja suuntautumisvaihtoehtona tietoyhteiskunta, viestintä ja liiketoiminta. Olen tukenut opintojani myös kasvatustieteen ja tietotekniikan opettajan opinnoilla. Uskon saavani tästä projektijaksosta ainutlaatuista kokemusta ja tukea aikaisemmille opinnoilleni ja uudenlaisia näkökulmia tulevaisuudelle. Erityisesti olen kiinnostunut tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä ihmisiläheisillä aloilla, joissa tietotekniikan tehokas hyödyntäminen edellyttää niin teknologista ymmärrystä kuin ihmistuntemusta."