KID

Kuinka ihmisten identiteettitietoja tulisi hallita viisaassa kaupungissa.

Tausta

Projektin lähtökohtana on Jyväskylän entisen Kankaan paperitehtaan alueelle suunniteltava viisaan kaupungin hanke. Hankkeen ajattelumallissa Internetiin liitetään laitteita ja sensoreita, joiden avulla kerätään tietoa helpottamaan ihmisten arkea ja saamaan tutkimustietoa.

Tavoite

Projektin tavoitteena on luoda malli kuinka hallita henkilöiden yksityisyyteen liittyvää tietoa viisaan kaupungin ympäristössä. Mallista selviää, mitä tietoa tallennetaan ja mitä jaetaan ja kenelle.

Toimeksiantaja

Projekti toteutetaan Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen järjestämän Projektin johtaminen ja toteutus -opintojakson puitteissa. Projektin toimeksiantajana on Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen SIRT-tutkimusryhmä.

Jyu logo

Yhteystiedot

Projektiryhmä

Anna Nemtsinkoff-Rajala

anna.nemtsinkoff@gmail.com

Laura Mäkinen

lauram007@gmail.com

Aleksi Rautakoski

aleksi.s.rautakoski@student.jyu.fi

Jussi Lahtinen

jussi.lahtinen85@gmail.com

Jyväskylän yliopisto

Tietojenkäsittelytieteiden laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto