Projekti

Projektin tavoitteena on luoda asiakkaalle prototyyppi työkalusta, jolla seurataan projektien tavoitteiden toteutumista. Prototyypin tavoite on olla laajennettava ja ylläpidettävä, jotta jatkokehitys lopullista tuotantoversiota varten on mahdollista. Projektin aikana prototyyppiä kehitetään sprinteissä ketterän Scrum viitekehyksen mukaisesti.

Projekti toteutetaan Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen järjestämän Projektin johtaminen ja toteutus -opintojakson puitteissa. Projektin asiakas on Kumura Oy.

Asiakasyritys

Kumura Oy on projektinhallinnan ja tietojärjestelmähankintojen asiantuntijayritys. Kumuran projektinhallinnan konsultit toimivat asiakasprojekteissa projektipäällikköinä tai auttavat asiakasta projektitoiminnan kehittämisessä.

Kumura.fi

Ryhmä

Projektiryhmän muodostaa viisi tietojärjestelmätieteen maisteriopiskelijaa.

  • Ville Alatalo
  • Jonne Harja
  • Sami Niiranen
  • Erno Tukia
  • Veli-Matti Vierto

Yhteystiedot

Sähköposti

takaraja.group(at)korppi.jyu.fi