Tausta ja lähtökohdat

Tabwell-projektin lähtökohtana on Netwell Oy:n suunnitelma liiketoiminnan kehittämisestä ja markkinoiden laajentamisesta tablet-sovelluksen avulla. Projektin asiakas on sosiaalisia ohjelmistoja tarjoava ohjelmistoyritys Netwell Oy.

Tavoite

Projektin tavoite on tuottaa vaatimusmäärittely ja HTML5-tekniikalla demo erilaisten yritysten asiakasrajapintaan sopivasta ja heidän liiketoimintaansa tukevasta tablet-sovelluksesta. Tuotettava demo-tuote on testattavissa tablet-laitteen WWW-selaimella.

Projektiorganisaatio

Projektin organisaatioon kuuluu viisi Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opiskelijaa, projektiryhmän ohjaaja sekä asiakkaan edustajat. Projektiryhmällä on käytettävissään 700 tuntia projektin toimeksiannon työstämiseen.

Päälliköiden ja sihteerien toimintakaudet