Toimeksiantaja

 

Projektin toimeksiantajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikkö. JAMK:n Hyvinvoitiyksikkö kouluttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammattilaisia kuudesta eri koulutusohjelmasta, kahdeksalla eri nimikkeellä. Lisäksi Hyvinvointiyksikkö tarjoaa mm. mahdollisuuden lukea sairaanhoitajaksi englanninkielisessä koulutusohjelmassa, AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta sekä työn ohessa suoritettavia täydennyskoulutuksia.

Koulutuspalveluiden ohella Hyvinvointiyksikkö tarjoaa tutkimus- ja kehitystyöstä syntynyttä tietoa koulutuksina ja asiantuntijapalveluina. Painopisteet työelämälähtöisessä tutkimus- ja kehitystyössä ovat: iäkkään väestön toimintakyvyn ja terveyden edistäminen, elinikäinen oppiminen ja hyvinvointialan osaamisen kehittäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja terveyserojen kaventaminen.

Lue lisää Hyvinvointiyksikön sivuilta >>