Tikki-projekti

 

TIKKI on Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opiskelijaprojekti. Projekti liittyy Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoimaan Piuha-hankkeeseen, joka käsittelee tietokoneavusteista oppimista ja potilasohjausta sairaalaympäristössä. Projektin lähtökohtana on Piuha-hankkeen tarve kehittää tietokoneavusteisia menetelmiä leikkaussalityön oppimiseen. Tikki-projekti keskittyy virtuaalisen oppimisympäristön kehitystyöhön. Projekti toteutetaan Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen järjestämän Projektin johtaminen ja toteuttaminen -opintojakson puitteissa. Projektin asiakas on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikkö.


Projektin tavoitteet


Projektin tavoitteena on virtuaalisen oppimisympäristön kehitystyö leikkaussalihoitajien koulutukseen. Tikki-projekti kohdistuu perioperatiivisen hoitotyön kehittämiseen, mutta rajoittuen leikkaussaliympäristössä toteutuvaan hoitotyöhön.

Projektin tuloksena syntyy virtuaalisen oppimisympäristön fast track- hoitomallin mukaiset vaatimusmäärittelyt ja käyttötapaukset, sekä resurssien puitteissa prototyyppi oppimisympäristöstä.