Mistä on kysymys?

Lyhyesti: saada suomalaiset liikkumaan enemmän.

Pitkästi: SedoSpurt on Sedospo-projektiin liittyvä opiskelijaprojekti, joka toteutetaan osana Jyväskylän yliopiston projektin johtaminen ja toteutus -opintojaksoa.

Toimeksiantaja

Sedospo on hanke, jossa tutkitaan palvelukeskeisen liiketoimintalogiikan soveltuvuutta liikuntateknologiatoimialalle.

Tavoitteena on

  • tutkia liikuntateknologiatuotteiden ja -palveluiden käyttäjiä ja käyttäjyyttä - mitä käytetään, miksi ja miten
  • selvittää, millaisia uusia palvelutarpeita käyttäjillä on
  • luoda malli käyttäjän ja liikuntateknologian suhteesta ja sen vaikutuksesta liikunnan harrastamiseen
  • johtaa tuotekehitysperiaatteet teknologiaperustaisille palveluille, joiden tavoitteena on liikkumiseen motivointi.

Hanke on kaksivuotinen ja alkanut syyskuussa 2010. Lisää tietoa hankkeesta täältä.

Projektiryhmä

Lauri Heikkinen
Sini Kuhmonen
Sami Peltola
Arto Rytkönen
Mikael Saukko
Teppo Tenhunen

Yhteystiedot

Postiosoite

Jyväskylän yliopisto
Tietojenkäsittelytieteen laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Sähköposti

sedospurt.group(a)korppi.jyu.fi