Etusivu

VirE-projekti

Projektin tavoitteena on kehittää JTO-Palvelut Oy:n valmiuksia kouluttaa asiakasyritystensä esimiehiä verkon välityksellä. Tavoite pyritään saavuttamaan kehittämällä sellainen web-ratkaisu, jolla ryhmä esimiehiä etsii ratkaisuja työelämässä ilmeneviin esimiestyön haasteellisiin tilanteisiin ja kouluttautuu samalla näiden tilanteiden hallintaan.


Projekti toteutetaan osana Jyväskylän yliopiston projektin johto ja projektityö –opintojaksoja. Projektin toimeksiantajana on Johtamistaidon Opiston Tampereen toimipiste