Tiimi

Päälliköt

Paavo Laitinen
paavo.laitinen@jyu.fi


Vesa Pynnönen
vesa.pynnonen@jyu.fi

Ryhmä

Elina Lopez
elina.lopez@jyu.fi


Minttu Kantola
minttu.kantola@jyu.fi


Antti Leukkunen
antti.o.leukkunen@jyu.fi


Sirpa Jyväkorpi
sirpa.jyvakorpi@jyu.fi