Projekti

ADA-projekti on Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opiskelijaprojekti, jonka asiakas on eduskunta ja yhteistyökumppani Tieto.

Projektin tavoitteena on selvittää eri käyttäjäryhmien odotukset ja tarpeet eduskunnan tuottamien julkisten tietojen hyödyntämiseen avoimen datan osalta, selvittää mitä eri tietoja eduskunta tuottaa ja julkaisee eri tietojärjestelmille ja julkisille verkkosivuille sekä toteuttaa pilotti valitun aineiston pohjalta.

Projektin tuotokset esitellään toukokuussa 2011.

 

In English:

ADA is a student project co-ordinated by the Department of Computer Science and Information Systems at the University of Jyväskylä. Our client is the parliament of Finland and we have Tieto as our associate.

The main objectives of this project are, firstly, to canvass the expectations and needs of different user groups regarding the use of open data provided by the parliament. Secondly, to analyze the data produced and published in parliamentary information systems and public websites. And finally, to develop a pilot application based on our findings.

The deliverables of the ADA project are presented in May 2011.