TietoHaKe-projekti

Jyväskylän yliopiston Tietohallintokeskuksessa toteutetaan tietovarastohanketta, jolla pyritään selkiyttämään ja yhtenäistämään yliopiston tiedonhallintaa. Tietovarastohanke liittyy kansalliseen RAKETTI-XDW-hankkeeseen, jolla pyritään siihen, että korkeakouluista saatavat tiedot ja tunnusluvut ovat samanmuotoisia ja näin helpommin eri viranomaistahojen saatavilla. Myös korkeakoulujen vertailu helpottuu. TietoHaKe-projekti toteutetaan osana edellä mainittua Jyväskylän yliopiston Tietohallintokeskuksen tietovarastohanketta.

TietoHaKe-projektissa kartoitetaan Jyväskylän yliopiston johto- ja hallintohenkilöiden tietotarpeita kevään 2010 aikana tehtävien haastattelujen avulla. Haastatteluissa pyritään saamaan selville ne tietotarpeet, joita haastateltavat työssään kohtaavat yliopistouudistuksen myötä. Projektin tuloksena saadaan yliopiston johtamisen ja hallinnon tietotarpeista raportti, jota hyödynnetään myöhemmin Tietohallintokeskuksen tietovarastohankkeessa.