Stiketti

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteena on kartoittaa ja kuvata yrityksen prosessit sekä määrittää vaatimukset ja käyttötapaukset uudelle tikettijärjestelmälle. Markkinoilta etsitään asiakkaan toimintatapoihin sopivia järjestelmiä, joista valitaan kaksi asennettavaksi. Asennettavien järjestelmien toiminta esitellään asiakkaalle.

Projektin toteuttaa Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opiskelijaryhmä. Projekti on osa opiskelijoiden projektityö- ja projektin johto -kurssia.

Toimeksiantaja

Skillnet Oy on ohjelmistotalo, joka tarjoaa ohjelmistoja sovellusvuokrauksena rekrytointiin. Skillnet on johtava rekrytointijärjestelmätoimittaja Suomessa. Skillnet Oy:ssä on yhteensä 17 työntekijää, Jyväskylässä, Tampereella ja Helsingissä. Yhtiön kotipaikka on Jyväskylä.