ArchEcoCat

Osa toimeksiantajan IT-infrastruktuurista on vanhan yrityksen, Kemiran peruja. Yritys on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, joten energia on pääasiassa suuntautunut tähän. Tästä johtuen järjestelmissä on hajanaisuutta. Kokonaiskuvaa näistä ei juuri ole. Lisäksi käytössä on useita eri järjestelmiä.

ArchEcoCat -projektiryhmä muodostuu kahdesta projektipäälliköstä (Topi Kahala ja Timo Piiparinen) ja viidestä muusta projektiryhmän jäsenestä (Niko Huttu, Tuukka Korhonen, Hanna Kuhno, Joona Selin ja Ari Tillaéus).

Projektin tavoitteet ja tehtävät

Projektin tavoitteena on selvittää Ecocat Oy:n IT-järjestelmät; minkälaisia ohjelmia ja järjestelmiä on olemassa, ja mihin tarkoitukseen niitä on käytössä. Selvittäminen tapahtuu haastattelujen ja saadun aineiston pohjalta. Selvitysvaiheiden tulosten pohjalta voidaan muodostaa kehityssuunnitelma, miten yrityksen IT-toimintoja voidaan parantaa ja tehostaa. Liiketoiminnallinen näkökulma on tärkeä, koska Ecocatin päätoimenkuva ei liity IT-alaan. Myös dokumenttienhallintaan ja riskienhallintaan on kiinnitettävä huomiota. Suunnitelma jakautuu osa-alueisiin, jotka järjestetään niiden tärkeyden mukaan, miten suositeltavasta parannustoimenpiteestä on kysymys.