TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

PROJEKTIOPINTOJEN JULKAISULUETTELO

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINTOIHIN LIITTYVIÄ JULKAISUJA JA KONFERENSSIESITELMIÄ

 1. Julkaisuja
  • Collin K. & Tynjälä P. 2002. Koulutuksen ja työelämän rajoilla - Työntekijöiden ja opiskelijoiden kokemuksia työssäoppimisesta. Teoksessa L. Lestinen & M. Saarvivaara (toim.) Kohtaamisia ja ylityksiä. Pedagogisia haasteita yliopisto-opetukselle. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, 23-55.
  • Eteläpelto A. 1993. Metacognition and the expertise of computer program comprehension. Scandinavian Journal of Educational Research 37, 243-254.
  • Eteläpelto A. 1994. Work experience and the development of expertise. In W.J. Nijhof & J. N Streumer (eds) Flexibility and training in vocational education (pp 319-341). Lemma: Elsevier.
  • Eteläpelto A. 1998. The development of expertise in information systems design. Jyväskylä Studies in Education, Psychology, and Social Research 146.
  • Eteläpelto A. 2000. Contextual and strategic knowledge in the acquisition of design expertise. Learning and Instruction 10, 113-136.
  • Eteläpelto A. & Tourunen E. 1999. Työelämälähtöinen projektiopiskelu tietojärjestelmän suunnittelijoiden asiantuntijuuden rakentamisessa. Teoksessa S. Honkimäki (toim.) Opetus, vuorovaikutus ja yliopisto (s. 73-88). Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.
  • Helle L., Tynjälä P., Lonka K. & Olkinuora E. 2002. ”Ain’t nothing like a real thing”. Motivation and study processes in university-level project studies. Submitted to publication.
  • Helle L., Tynjälä P. & Olkinuora E. 2005. Project-based learning in post-secondary education * theory, practice and rubber sling shots. Accepted to be published in Higher Education.
  • Helle L., Tynjälä P. & Vesterinen P. 2004. Työelämäprojekti oppimisympäristönä. Teoksessa P. Tynjälä, J. Välimaa & M. Murtonen (toim.) Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. Pedaogogisia ja yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia. Jyväskylä: PS-kustannus, 255-273.
  • Tynjälä P., Helle L., Lonka K., Murtonen M., Mäkinen J. & Olkinuora E. 2001. A university studies perspective into the development of expertise. In E. Pantzar, R. Savolainen & P. Tynjälä (Eds.) In search for a human-centered information society. Tampere: Tampere University Press, 143-169.
  • Tynjälä P., Helle L. & Murtonen M. 2002. A comparison of students’ and experts’ beliefs on the nature of expertise. Teoksessa E. Pantzar (ed.) Perspectives on the age of the information society. Tampere: Tampere University Press, 29-49.
  • Tynjälä P. & Tourunen E. 2002. Three-way partnership assessment of working-life oriented project-based learning. In N. Benton & R. Benton: Te Rito o te Matauranga: Experiential Learning for the Third Millenium. Refereed papers from the 7th Conference of the International Consortium for Experiential Education. Volume 2. Auckland: James Henare Maori Research Centre for the International Consortium for Experiential Learning, 2001.
  • Vartiainen T. 2004. Opintoprojektiyhteistyön moraaliset konfliktit ja ydinarvot sen johtamisessa. Teoksessa Friman M. & Lampinen O. & Nummela P. & Volanen M. V. (toim.) Ammattikorkeakouluetiikka. Opetusministeriön julkaisuja 2004.
  • Vartiainen T. 2005. Moral Conflicts in a Project Course in Information Systems Education. Dissertation thesis. Department of Computer Science and Information Systems. University of Jyväskylä.
  • Tynjälä P., Pirhonen M., Vartiainen T. & Helle L. 2009. Educating IT project managers through project-based learning: A working-life perspective. The Communications of the Association for Information Systems, Vol. 24. Article 16, pp. 270-299.
  • Pirhonen M. 2009. Challenges of Supervising Student Projects in Collaboration with Authentic Clients. Proceedings of the International Conference on Computer Supported Education (CSEDU) [CD-ROM], Lisboa, Portugal, May 23-26, 2009.
  • Pirhonen M. 2010. Learning Soft Skills in Project Management Course: Students´ Perceptions. Projektipäivät, Dipoli, 9-10 November, 2010.
  • Pirhonen M. 2013. Supporting the Success of an Information Systems Project - Viewpoints on Education and Replacement of the Project Manager. Dissertation thesis. Department of Computer Science and Information Systems. University of Jyväskylä.
 2. Konferenssiesitelmiä
  • Eteläpelto A. & Tourunen E. 1994. Project Learning in The Education of Systems Analysts, Paper presented in the 4th International Conference on Experiential Learning, Washington DC, USA, 9.-12.11.1994. http://www.cs.jyu.fi/~eero/eero-pub.html
  • Helle L. 2005. Where’s the Learning in work-based project learning? Presented at the Nordic conference on Adult Education, May 13-14, Turku, Finland. (presented again at the 11th EARLI conference in Cyprus, 25.8.2005).
  • Helle L. & Tynjälä P. 2000. Students’ motivational orientations and socio-cultural background in computer science and teacher education. A poster presented at the EARLI WATM symposium, 12. – 15.5. 2000, Leuven, Belgium.
  • Helle L. & Tynjälä P. 2000. Tietojärjestelmätieteen opiskelijoiden opiskelumotivaatio projektiopiskelun aikana suhteessa pääaineen yleiseen opiskelumotivaatioon. Esitelmä kasvatustieteen päivillä 23.-25.11. 2000.Turku.
  • Helle L. & Tynjälä P. 2003. Facilitating work-based project learning: the role of the faculty instructor. Paper presented at the 10th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction, 26.-30.8.2003, Padua, Italy.
  • Helle L. & Tynjälä P. 2004. Facilitating work-based project learning: the role of the faculty instructor. Presented at Motivation, Learning and knowledge building in the 21st century. Jointly organised by Carolinska Institute, EARLI and IKIT. Boat conference June 18-21, 2004. Stockholm, Visby, Tallinn, Birka Cruises.
  • Helle L. & Tynjälä P., Lonka & Olkinuora E. 2001. Motivation and study processes in project studies re-examined. A paper presented at the 3rd Conference on Research on Information and Information Society 13.-14.9. 2001, Tampere, Finland.
  • Helle L., Tynjälä P., Olkinuora E. & Lonka K. 2002. On the road to expertise. Motivation and study processes in a work-based project-course in information systems design. Paper presented at the EARLI Learning and Professional Development SIG meeting, 26.-28. 8. June, Turku, Finland.
  • Helle L., Vesterinen P, Tourunen E. & Tynjälä P. 2002. Työelämään suuntautuva projektioppiminen yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Esitelmä korkeakoulututkimuksen VIII symposiumissa, 29.-30. 8. 2002. Jyväskylä.
  • Tourunen E. 1992. Educating reflective system designers by using the experiential learning mode. Paper presented at the IFIP W.G. Professional Development of IT Professionals, 13-17.7. 1992. Singapore. Available as electronic document: http://www.cs.jyu.fi/~eero/eero-pub.html.
  • Tourunen E. 1996. How to support reflection in project-based learning using learning portfolios and information technology? Paper presented at the 5th International Conference on Experiential Learning, Cape Town, South Africa, 1.-6. July, 1996. Available as electronic document: http://www.cs.jyu.fi/~eero/eero-pub.html.
  • Tourunen E. & Tourunen I. 1996. PROMENADI - A Method for Supporting Collaboration in Project Groups, a poster at the symposium Learning Technology and Telematics in Education and Training, Koli, Finland, 10.-11.12.1996. http://www.cs.jyu.fi/~eero/eero-pub.html.
  • Tourunen E. & Vartiainen T. 2002. Ethical Issues in Project Learning Paper presented at the 8th International Conference on Experiential Learning 2002, Ljubljana, Slovenia 1.-5.7.2002
  • Tourunen E., Vihmalo A. & Jurvanen M. 1990. Systems Analysts' Concept Structures and User's Perspective. Paper presented in the Fifth European Conference on Cognitive Ergonomics, Urbino (Italy), 3.-6.9.1990. http://www.cs.jyu.fi/~eero/eero-pub.html.
  • Tynjälä P. 1999. Students' experiences on working-life oriented project-based learning. A paper presented at the European Conference on Educational Research, 22 - 26 September, 1999, Lahti, Finland.
  • Tynjälä P., Helle L. & Murtonen M. 2001. A comparison of students’ and experts’ beliefs on the nature of expertise. Paper presented at the 3rd Conference on Research on Information and Information Society. 13.-14.9. 2001. Tampere, Finland.
  • Tynjälä P., Helle L. & Murtonen M. 2001. Computer science and teacher students’ beliefs concerning the nature of expertise in their field of study. A paper presented at the 9th European Conference on Learning and Instruction, 28. Aug. – 1. Sept. 2001, Fribourg, Switzerland.
  • Tynjälä P. & Tourunen E. 2000. Three-way partnership assessment in working-life oriented project-based learning. Paper presented at the International Conference on Experiential Learning, 4.-8. December, 2000, Auckland, New Zealand.
  • Tynjälä P. Vesterinen P. & Helle L. 2003. Tutoring and Mentoring Work-Based Learning in Higher Education. Presented at the ECER conference, September 17.-20, 2003, Hamburg.
  • Vartiainen T. 2005. Moral Conflicts Perceived by Instructors of a Project Course. Koli Calling 5th Annual Finnish / Baltic Sea Conference on Computer Science Education, Koli, Finland, 17-20 November, 2005.
  • Vartiainen T. 2005. Morally Successful Collaboration Between Academia and Industry - A Case of a Project Course. Fourteenth International Conference on Information Systems Development (ISD´2005), Karlstad, Sweden, 15-17 August, 2005.
  • Vartiainen T. 2006. Moral Problems in Industry-Academia Partnership - A Viewpoint of Clients of a Project Course. Fifteenth International Conference on Information Systems Development (ISD'2006), Budapest, Hungary, 31.8.-2.9.2006.
  • Tourunen I. 2006. Teacher as a Leader: Searching for Tools in Order to Support Engagement in Project Studies. The International Conference on Experiential Learning, Lancaster, England, 10-17.7.2006.
Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta