Mobirium


-projekti

Tervetuloa Mobirium-projektin sivustolle!

Mobirium-projekti toteutetaan osana Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen Projektin johtaminen -opintojaksoa.

Projekti:

Mobirium-projektin tarkoituksena on toteuttaa markkinaselvitys olemassaolevista mobiilimarkkinoinnin ratkaisuista ja toimijoista. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva mobiilimarkkinoinnin kentästä ja luoda uusia ideoita mobiililiiketoimintaan. Projektissa kehitetään liiketoimintasuunnitelma mobiiliin liiketoimintaan.

Kurssi:

Projektin johtaminen -opintojakso on Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen järjestämä 15 opintopisteen opintokokonaisuus, joka yhdistää yliopisto-opinnot ja työelämän. Opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat käytännössä projektityöskentelyyn ja erityisesti projektin johtamiseen. Jokainen kurssille osallistuva pääsee toimimaan n. kuukauden projektipäällikkönä, joten kehityshankkeen johtamisesta saadaan käytännönläheistä ja arvokasta kokemusta.

Projektiryhmä aivoriihessä

brainstorming

Mobirium e-mail, 28.11.2007 17:03

Valid XHTML 1.1