Mittarimato-projekti

Tavoitteena on parantaa Aidon Oy:n AMR (Automatic Meter Reading) -järjestelmän testauksen laatua ja nopeutta sekä luoda testauksen automatisoinnille suuntalinjoja. Projektiin sisältyy selvitys- ja tutkimustyötä sekä ohjelmallista toteutusta.

Projektin johtaminen -opintojakso on Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen järjestämä 15 opintopisteen opintokokonaisuus, joka yhdistää yliopisto-opinnot ja työelämän. Opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat käytännössä projektityöskentelyyn ja erityisesti projektin johtamiseen. Jokainen kurssille osallistuva pääsee toimimaan n. kuukauden projektipäällikkönä, joten kehityshankkeen johtamisesta saadaan käytännönläheistä ja arvokasta kokemusta.